Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange korterelamu elektrivarustuse ehitamiseks. Tähtaeg 25. august.

18. august 2017
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Tallinnas Lasnamäe 4/2 korterelamu elektrivarustuse ehitamiseks (LP3719). Tööd teostada vastavalt projektile. Tööde üleandmise tähtaeg 16.10.2017. MP jaotusseadme hankimine ei kuulu hankemahtu.
Pakkumus peab olema tagatud 300 euro suuruse krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiiga või rahasumma deponeerimisega hankija arvelduskontole nr EE292200221025311485 Swedbankis. Garantiikirja originaal või maksekorralduse koopia (panga digitaalse templiga lisada manusena pakkumusele. Garantiikiri peab vastama hankedokumentide vormis (Garantiikirja vorm) toodule ning kehtima vähemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul ärast pakkumuse kehtivusaja lõppemist. Garantiikirja tellimisel kohustub pakkuja arvestama hankija õigusega muuta hankedokumente, mille tulemusena võib pikeneda pakkumuste esitamise tähtaeg ning sellest tulenevalt ka garantiikirja kehtivuse nõutav aeg. Pakkumuse kehtivuse pikendamisel kohustub pakkuja pikendama samaväärselt ka garantiikirja kehtivust. Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh. juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4).
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.08.2017 kell 10:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 7771545 info@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Lasnamäe 4/2
TALLINN, Eesti
Lasnamäe 4/2,Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 25. august 2017
Tööde kestus 28.08.2017 - 16.10.2017