Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange fiidri keskpingevõrgu parendamiseks. Tähtaeg 5. september.

29. august 2017
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Jõgeva-Kaarepere fiidri keskpingevõrgu parendamiseks IL2398. Teostada ehitustööd vastavalt projektile ja töö mahtude tabelile. Jõgeva-Kaarepere fiidri keskpingevõrgu parendamine. IL2398.
ELV tarne: 2xTrafod (16.10.17), 3xAJ (13.11.17), KP maakaablid 25mm² ja 120mm² (18.09.17), MVL (13.11.17). Kõik tähtajad on orienteeruvad.
Lisatingimused:
•Projektis toodud mastide maanduspaigaldised ehitada terasega (rd10), vasega ehitatud maandused ei ole aktsepteeritavad.
•Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Arvestada tehnovõrkude ja maaomanike kooskõlastuse tingimustega (vt. kooskõlastuse koondtabel, asendiplaan, kooskõlastuste lisad)!
•Peale trassi mahamärkimist võtta ühendust projektijuhiga, kellega leppida kokku avakoosolekul tööde teostamise aeg ja viis.
•Kõik töömahtu jäävad ehitatavad ja rekonstr.elektripaigaldised tuleb tähistada vastavalt P346 sh ringitõstetav Revala alajaam.
•Riigimaanteede kaitsevööndis töötamiseks tuleb võtta enne töödega alustamist luba Maanteeametist.
•Teostatud töödest esitada piisavas mahus pilte sh kaetud tööd (pot.ringid, kaablite paigaldus, -kaitse ja -tähsitus, jätkumuhvid, alajaamade aluspinnad, maandused ja paigaldused).
•Peale tööde teostamist edastada teostusdokumendid KOV. Elektrilevi OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud dokumentide edastamise kinnitus.
•Teedega ristumistel (mastide vahetamisel) tuleb mõõta õhuliini gabariit sõidutee suhtes.
•Vähemalt 3 päeva enne keskpinge kaabli paigaldamist ning muhvide tegemist tuleb teavitada projektijuhti muhvide järelevalve teostamiseks.
•Töövõtja võtab vastutuse võimalike tööde käigus tekitatud põllukultuuride, puude või teede kahjustuste eest, mis ei olnud eelnevalt kokku lepitud maaomanikega või rentnikega.
•Kontsentraatori ringitõstmiseks teavitada projektijuhti vähemalt nädal aega ette enne katkestust kontsentraatori tingtõstmise tellimuse tegemiseks. MS tööülesanded tellib projektijuht.
•Enne tööde teostamist võtta ühendust projektijuhiga, kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.
Kavandatav alguskuupäev: 06.09.2017.
Kavandatav lõppkuupäev: 12.12.2017.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.09.2017 kell 10:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Jõgeva vald, JÕGEVAMAA, Eesti
,Jõgeva vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 5. september 2017
Tööde kestus 06.09.2017 - 12.12.2017