Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange jalgratta maja ja selle videovalvesüsteemi soetamiseks. Tähtaeg 5. september.

30. august 2017
Saku Vallavalitsus kutsub osalema Harju maakonnas, Saku vallas Kasemetsa külas jalgratta maja ja selle videovalvesüsteemi soetamise hinnapakkumisel. Jalgratta maja ja videovalvesüsteem soetatakse meetme „Toetuse andmise tingimused investeeringuteks raudteepeatuste ühendamiseks erinevate liikumisviisidega“ raames, SFOS nr. 2014-2020.10.02.001.01.15-0027.
Jalgratta maja peab vastama järgmistele tingimustele:
• Jalgratta maja peab olema samasugune nagu on see Saku raudteepeatuses (Saku alevikus Kooli tee 1 hoone vastas).
• Mahutavus vähemalt 18 jalgratast
• Laius 4,6 m
• Pikkus 4,8 m
• Kõrgus minimaalselt 2,2 m, ukse kõrgus minimaalselt 1,8 m
• Raam 40x40 karprauast (tsingitud)
• Katus- sileplekk (värvitud)
• Avatäited- venitatud lehtvõrk S33 (Saku jalgratta majal on võrk A34)
• Uks väljapoole avanev (1 tk)
• Jalgratta maja paigaldatakse sillutuskiviga kaetud platsile (platsi rajamist ei pea pakkuma)
• Pakkumus peab sisaldama jalgrattahoidjaid
• Pakkumus peab sisaldama jalgratta maja siseseid alumiiniumist kaablitorusid, vajalike
kinnitusi ja läbiviike
• Pakkumus peab sisaldama lukustussüsteemi ümber oleva metallkasti kinnitusi, kasti lukustussüsteemi ümber ja lukustussüsteemi tarnib Tellija
• Videovalvesüsteem vähemalt kahe kaameraga, videovalvesüsteemi komponentide minimaalsed tehnilised näitajad on väljatoodud käesoleva dokumendi lisas. Videovalvesüsteemi kaabelduse ja energiavarustuse tagab Tellija.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 05.09.2017 kell 13.00. Pakkuja kinnitab pakkumuse esitamisega oma suutlikust ja vastavust eelnimetatud tingimustele. Pakkumus tuleb esitada kirjalikult vormistatuna ja originaalallkirjadega Saku Vallavalitsusse (Teaduse 1 Saku alevik Saku vald) või e-postiga PDF vormingus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja digitaalselt allkirjastatuna aadressil siim.roomus@sakuvald.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Saku Vallavalitsus , Saku, Saku vald
+372 671 2431 saku@sakuvald.ee
Map-pin

Asukoht

Kasemetsa, Saku vald, HARJUMAA, Eesti
,Kasemetsa, Saku vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 5. september 2017