Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Valminud detailplaneeringu eskiislahendus ärihoonete ehitamiseks.

31. august 2017
On valminud Laulasmaa tee 2 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendus.
Planeeringualal on Keila Vallavolikogu 08.07.2004 otsusega nr 17 kehtestatud detailplaneering mida ei ole ellu viidud. Kinnistut läbib varem rajatud kergliiklustee. Omaniku soov on muuta detailplaneeringuga kehtestatud kruntide piire, kruntide sihtotstarvete muutmine ärimaaks ning ehitusõiguste muutmine. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine 2 ärimaa krundiks. Ärimaa krundile pos-1 kuni 24 m kõrguse hoone planeerimine ja krundile pos-2 kuni 9 m kõrguse hoone planeerimine. Planeeringu ülesandeks on ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.
Lohusalu küla Laulasmaa tee 2 detailplaneeringu eskiis tutvustus ja avalik arutelu toimub 13.09.2017 algusega kel 18:00 Keila Vallavalitsuse 2. korruse  istungite saalis Paldiski mnt 21, Keila linn.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
laulasmaakv@gmail.com
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 644 3404 ansambel@ansambel.ee
Map-pin

Asukoht

Laulasmaa, Lääne-Harju vald, HARJUMAA, Eesti
,Laulasmaa, Lääne-Harju vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Objektiga/dokumentidega tutvumine 13. september 2017
Pindala maa-ala 0,9 ha