Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestatud detailplaneering elamurajooni rajamiseks.

15. november 2017
Kehtestatud Ääsmäe külas Väljavahi, Põllu-Kaevu, Saksa kinnistute ning reformimata riigimaa ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maasihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine elamute rajamiseks. Detailplaneeringu põhieesmärk on tervikliku elamurajooni arendamine koos selle juurde kuuluvate teenuste, taristu ja puhkealadega. Kokku on kavandatud moodustada 58 krunti, millest 35 elamumaa krunti (18 üksikelamu krunti, 9 ridaelamu krunti (kuni 6 boksiga), 8 kahe korteriga elamu krunti, 2 ärimaa sihtotstabega krunti, 5 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti (rohealad), 9 transpordimaa krunti ja 2 tootmismaa krunti (tehnorajatiste tarbeks). Üldmaa kruntidele kavandatakse madal- ja kõrghaljastuse ning kahe lastemänguväljaku rajamist. Kokku planeeritakse 88 eluaseme rajamist. Planeeringualale korterelamute rajamist ei kavandata.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Saue Vallavalitsus , Laagri, Saue vald
+372 679 6880
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 660 5004 info@greencity.ee
Map-pin

Asukoht

Ääsmäe, Saue vald, HARJUMAA, Eesti
,Ääsmäe, Saue vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Krunte/kinnistuid 58
Pindala maa-ala 14 ha