Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatatud planeering elamute rajamiseks.

12. oktoober 2017
Kuusalu Vallavolikogu on algtatanud Kodasoo küla Vana-Nurme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu eesmärk on hoonestamata kinnistu jagamine 5 elamukrundiks ja maatulundusmaaks, maa sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine, teede, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks, kuna kinnistu asub perspektiivsel tootmisalal.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 656 4184 vadim@anava.ee
Map-pin

Asukoht

Vana-Nurme
Kuusalu, Kuusalu vald, HARJUMAA, Eesti
Vana-Nurme Kuusalu, Kuusalu vald, Eesti