Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange soojakute rentimiseks. Tähtaeg 25. oktoober.

19. oktoober 2017
Saku Vallavalitsus kutsub osalema  Harju  maakonnas  Saku  vallas  Kajamaa  külas  Kajamaa  kooli  soojakute  rentimise hinnapakkumisel.   Rendilepingu  sõlmimise   eesmärgiks  on   seoses   lastearvu suurenemisega   leevendada ruumipuudust,  kuni  leitakse  vahendid  Kajamaa  kooli renoveerimiseks  ja  laiendamiseks.  Renditakse kaks soojakut, millede summaarne üldpind on ligikaudu 50m².
Soojakud peab vastama järgmistele tingimustele:
•Renditavad soojakud peavad olema uued, korrektselt viimistletud , väljast küljed halli horisontaallaudisega ja otsad kuni akna plekini horisontaal ja sealt edasi vertikaallaudisega. 
•Põranda katteks pvc kate
•Seinte viimistlus- Buggelit  viimistlusplaat
•Soojakud peavad olema varustatud nelja avatava aknaga ja nelja lukustatava uksega
•Soojakutes peab olema nõuetele vastav elektripaigaldis ja valgustus (valgustus peab igal pool vastama vähemalt 300 luksile).
Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 25.10.2017 kell 12.00.
Pakkuja kinnitab pakkumuse esitamisega oma suutlikust   ja   vastavust   eelnimetatud   tingimustele. Pakkumus   tuleb   esitada   kirjalikult   vormistatuna   ja originaalallkirjadega  Saku  Vallavalitsusse  (Teaduse 1  Saku  alevik  Saku  vald)  või  e-postiga  PDF  vormingus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja digitaalselt allkirjastatuna aadressil
siim.roomus@sakuvald.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Saku Vallavalitsus , Saku, Saku vald
+372 671 2431 saku@sakuvald.ee
Map-pin

Asukoht

Kajamaa, Saku vald, HARJUMAA, Eesti
,Kajamaa, Saku vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 25. oktoober 2017