Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange detailplaneeringu koostamiseks. Tähtaeg 27. oktoober.

23. oktoober 2017
Kernu vallavolikogu 13.10.2017 otsusega nr 40 „Koidu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Kabila külas asuval Koidu maaüksustel (katastritunnus 29701:001:0682, suurus 15007 m², maatulundusmaa) detailplaneering.
Planeeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat üldplaneeringut.
Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine detailplaneeringule. Elamu ja kõrvalhoonete väljaehitamisega ei kaasne KeHJS § 22² mõistes eeldatavalt olulist ebasoodsat keskkonnamõju. Koidu kinnistule ühe majapidamise rajamine avalike huvidega vastuolus, kui seejuures tagatakse rohevõrgustiku toimimine ja maastiku muutus ei ole oluline. Samuti puudub detailplaneeringu koostamise raames vajadus uuringute läbiviimiseks.
Kernu Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust Koidu detailplaneeringu koostamiseks kuni 27.10.2017 kell 10:00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile kernuvv@datanet.ee

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 608 3581
Map-pin

Asukoht

Kabila
Saue vald, HARJUMAA, Eesti
Kabila Saue vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 27. oktoober 2017