Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatatud planeering vana kalurite hoone taastamiseks, paadikanali, paadisilla ja paatide veeskamise koha (slipi) ehitamiseks.

24. oktoober 2017
Mikitamäe Vallavalitsus on algatanud Lüübnitsa külas asuva Kallaste maaüksuse (katastriüksus 46501:001:0175) ja lähiümbruse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on küla kogukonna tegevuseks vajaliku ajaloolise olukorra taastamine, ehituskeeluvööndi vähendamine, vana kalurite hoone taastamine, paadikanali, paadisilla ja paatide veeskamise koha (slipi) ehitamine, hoonestusala piiritlemine, ehitusõiguse määratlemine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeringu koostamise tellija, korraldaja ja kehtestaja on Mikitamäe Vallavalitsus.

Objektiga seotud ettevõtted

*****
Briefcase
+372 795 4433 vald@mikita.edu.ee
Map-pin

Asukoht

Kallaste
Lüübnitsa, PÕLVAMAA, Eesti
Kallaste Lüübnitsa, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine