Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneeringu eskiis kaksikelamu ehitamiseks.

30. oktoober 2017
07.11.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis Tammneeme küla, kinnistu Uus-Põldmäe detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada kinnistu kolmeks, moodustades ühe kaksikelamukrundi, ühe tee- ja tänavamaa krundi ja ühe loodusliku haljasmaa krundi.
Krundile pos.1 on antud ehitusõigus kaksikelamule. Hoone lubatav katusekalle on vahemikus 0-20°, max elamu harja kõrgus on 8,5m (abs 19,50m) maapinna keskmisest kõrgusmärgist, ehitusalune pind kuni 500 m² (täisehitus% on 19). Maapealsete korruste arv on 2, maa-aluseid korruseid ei planeerita, sest tegemist on suhteliselt madala alaga.
Krunt pos. 2 on loodusliku maa sihtotstarbega. Krundile rajatakse avalik haljasala.
Krunt pos. 3 on tee- ja tänavamaa sihtotstarbega. Krundil kulgeb sademeveekraav ning perspektiivis on kavas sinna rajada kergliiklustee.
Krundid pos. 2 ja 3 võõrandatakse tasuta vallale.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Viimsi Vallavalitsus , Viimsi, Viimsi vald
+372 606 6805 info@viimsivv.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
Viimsi Haldus OÜ, Viimsi, Viimsi vald
+372 606 6834
Map-pin

Asukoht

Tammneeme, Viimsi vald, HARJUMAA, Eesti
 Tammneeme, Viimsi vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Objektiga/dokumentidega tutvumine 7. november 2017
Pindala ehitusalune pind kuni 500 m²