Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatatud detailplaneering ärihoone ehitamiseks.

13. november 2017
Algatatud Rohuneeme tee 41, Viimsi metskond 51 kinnistute ja reformimata riigimaa detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu Rohuneeme tee 41 jagamine äri- ja transpordimaa kruntideks, ehitusõiguse määramine moodustatavale ärimaa krundile ärihoone ehitamiseks ja transpordimaa krundile parkla ehitamiseks, samuti rannakindlustuse rajamine ja ranna-äärse kergliiklustee asukoha määramine ning selle ühendamine Rohuneeme tee äärse kergliiklusteega. Krundi asukohast ja kehtivast detailplaneeringust lähtuvalt määratakse ärihoone arhitektuurilised, kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja - rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Viimsi Vallavalitsus , Viimsi, Viimsi vald
+372 606 6805 info@viimsivv.ee
Map-pin

Asukoht

Haabneeme, Viimsi vald, HARJUMAA, Eesti
,Haabneeme, Viimsi vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine
Blueprint

Omadused

Pindala maa-ala 1,5 ha