Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange kruvikompressori ostmiseks. Tähtaeg 29. november.

17. november 2017
AS Pärnu Vesi kuulutab välja hanke kruvikompressori ostmiseks (192353).Hankelepingu esemeks on tehnilisele kirjeldusele vastavate uue kruvikompressori ostmine, mis tuleb tarnida aadressile Lätte 8, Pärnu, Eesti. Pakkuja või pakkuja poolne alltöövõtja on kohustatud osutama 5 a jooksul kohapealset (on-site) hooldusteenust vastavalt pakkumuse maksumuse vormis esitatud hinnale.
Tööde kestus: 60 päeva.
Pakkumuste laekumise tähtaeg: 29.11.2017 11:00.
Lisateave:
    Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas etteantud struktuuri kohaselt, mis on pakkujale nähtav pakkumuse koostamisel. Hankija aktsepteerib esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi formaate, nagu .pdf, .txt, .rtf, .odt ning ka MS Office formaate. Hankija võib pidada kvalifitseerunud pakkujatega läbirääkimisi hanke alusdokumentide ja pakkumuse maksumuses osas. Hankija kasutab antud hankes pööratud menetlust vastavalt RHS §52 lg 3. Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui pakkumuse maksumused ei vasta hankija võimalustele või kui hankele on esitatud ainult üks vastav pakkumus. Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatelpõhjustel oma pakkumuse tagasi või ei allkirjasta hankija antud tähtaja jooksul hankelepingut või ei asu sõlmitud hankelepingut pakkujast tulenevatel põhjustel hankija määratud aja jooksul täitma, käitub hankija vastavalt RHS §119.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 445 5660 vesi@pvesi.ee
Map-pin

Asukoht

Lätte 8
PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
Lätte 8,PÄRNU, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 29. november 2017
Tööde kestus 60 päeva