Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikustamisel projekteerimistingimuste eelnõu autode õppepolügooni rekonstrueerimise ja laiendamiseks.

22. november 2017
Vallavalitsus avalikustab projekteerimistingimuste määramise eelnõu Kooli tee 12 kinnistul oleva Sisekaitseakadeemia  autode õppepolügooni rekonstrueerimise ja laiendamiseks. Projekteerimise eesmärk:
Autodroomi rekonstrueerimise ja olulise laiendamise eesmärk on viia koolitustel (eriti alarmsõidul ja libedasõidul) võimalikud kiirused maksimaalselt lähedale igapäevatöös reaalsetele kiirustele (so 70-90 km/h), tõsta oluliselt koolituste turvalisust, suurendada samaaegselt rajal koolitatavate arvu, integreerida erinevate erialaoskuste väljaõpet (lisaks alarmsõidu või libedasõidu harjutustele nt sundpeatamine, taktikalised harjutused, liiklusõpe jne). Koolituse läbinud ametnik peab suutma ohutult juhtida nii alarm- kui teenistussõidukit, osates ohtusid ennetada ja vajadusel reageerida ning õnnetus ära hoida. Harjutusväljaku õpperada peab vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses õppesõiduväljakule ja libedasõidu õppeväljakule kehtestatud nõuetele1 et sellele oleks võimalik lisaks akadeemiale koondada haldusala vastavad koolitused. Rajal peab olema võimalus korraldada libedasõidu treeninguid, treenida reaalsetel sõidukiirustel (hetkel max sõidukiirus 50-60 km/h), korraldada taktika ja sõidusituatsioonide simulatsioone. Turvatsoon (lauge haljasala, libedaraja kõrval asfaltkattega osa jne) sõiduvigade korrigeerimiseks peab olema piisav. Alarmsõidu treeningrajale on vaja ehitada min 500-meetrine teelõik, millel on võimalik liikuda asulavälise liikumise kiirusega (90 km/h), millel on piisav turvaala sõiduvigade korrigeerimiseks, manööverdamise ja ümberpõike harjutamiseks.
Rajale projekteeritakse EPO-kattega libedasõidu harjutuste ala külgneva kurviosaga ning tagasipöörde- ja ümbersõiduteed harjutuste intensiivsuse tõstmiseks ja ohutuse suurendamiseks. Rajal on taktikaliste harjutuste ja liiklusolukordade simuleerimiseks vajalikud ringliiklus, kurvid, erinevad ristmikud ja manööverdamisalad.
Lisaks harjutusväljaku rekonstrueerimisele ja laiendamisele tuleb projektiga lahendada krundi piirded harjutusväljaku ulatuses, krundisisese ligipääsutee asendamine piisava kandevõimega kõvakattega teega ning kruusakattega jalgrada piki jõekallast alevi elanike harjumuspärase jalakäigutee suunamiseks ümberharjutusväljaku kuni krundi läänenurgani. Samuti tuleb anda projektlahendus harjutusväljakul kasutatavate teenistussõidukite varjualusele. 
ATV'de harjutusplatside pinnasradade kandevõimeks arvestada 1,5 tonni. Sõiduteeosa minimaalse valgustatusega.
Harjutusväljakut plaanitakse laiendada piki kinnistu Västriku tänava äärset osa, lahendada tuleb  piirete ja mürast tekkida võivad küsimused, liikluskorraldus ja heakorrastus.
Lisainformatsioon Paikuse vallaarhitektilt (Reet Olev 442 0777).
Arvamusi eelnõu kohta oodatakse kuni 03.12.2017 elektroonselt e-posti aadressile  reet.olev@paikuse.ee või paberkandjal aadressile Paikuse Vallavalitsus Pärnade pst 11, Paikuse alev, Pärnu linn, 86602, Pärnumaa.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Paikuse Vallavalitsus , Paikuse, PÄRNU
+372 445 3259 info@paikuse.ee
Map-pin

Asukoht

Kooli 12
Paikuse, PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
Kooli 12,Paikuse, PÄRNU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Projekteerimine
Blueprint

Omadused

Objektiga/dokumentidega tutvumine - 03. detsember 2017