Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering äri- ja tootmishoone ehitamiseks.

30. november 2017
Soodevahe küla Lepniku, Lepliku ja Lennuradari tee 6 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.12.2017-07.01.2018 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Lepniku ja Lepliku kinnistud äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntideks ning muuta tootmismaa sihtotstarbega Lennuradari tee 6 kinnistu sihtotstarve äri- ja tootmismaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.

Objektiga seotud ettevõtted

Detailplaneerimine
Briefcase
+372 607 0035 info@opt.ee
*****
Briefcase
Rae Vallavalitsus , Jüri, Rae vald
+372 605 6750 info@rae.ee
Map-pin

Asukoht

Soodevahe, Rae vald, HARJUMAA, Eesti
,Soodevahe, Rae vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Objektiga/dokumentidega tutvumine 18.12.2017-07.01.2018