Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestatud detailplaneering väikeelamute piirkonna ja rekreatsiooniala väljaarendamiseks.

10. detsember 2018
Kehtestatud Tuula tee, Raba tänava ja Ülesõidu tänava ning Ringtee tänava vahelise ala detailplaneering, millega on kavandatud Ülesõidu 41 kinnistule 19 üksikelamukrunti (suurustega vahemikus 904…1448 m², keskmise suurusega 1115 m²), 4 kaksikelamukrunti (suurustega vahemikus 1171…1643 m²) ja 2 tänavakrunti ning jätkuvalt riigi omandis olevale maale 1 tänava- ja 1 haljasala krunt (park). Detailplaneeringuga määrati kavandatud uutele tänavatele nimedeks: Jumika tänav, Muraka tänav ja Kopra tee.  Alale on planeeritud haljasala (park) pindalaga 14775 m², kus hoonete ehitusõigus puudub, kuhu on kavandatud erinevad mänguväljakud ja puhkerajatised, mis konkretiseeritakse projektistaadiumis, ja tiik. Üksikelamukruntide suurim hoonete arv on 2 (1 elamu + 1 abihoone), suurim hoonetealune pind 200 m², suurim hoonestuskõrgus elamul 10 m, abihoonel 5 m; suurim korruselisus elamul 2, abihoonel 1; suurim suletud brutopind 300 m²; sõiduautode parkimiskohtade arv 3. Kaksikelamukruntidehoonete arv 1 paariselamu, suurim hoonealune pind 200 m², suurim hoonestuskõrgus 10 m, suurim korruselisus 2, suurim suletud brutopind 400 m²; sõiduautode parkimiskohtade arv 4. Loodud on kolm tänavakrunti: Jumika tänav, pindalaga 1708 m², Muraka tänav, pindalaga 3891 m² ja Kopra tee, pindalaga 3174 m², kus hoonete ehitusõigus puudub. Neist elamukruntide juurdepääsuks on Jumika ja Muraka tänav kuhu on kavandatud haljasala + sõidutee + kraav + kõnnitee + haljasala. Pargi ja elurajooni vahel on Kopra tee haljasala + sõidutee (või parkimisrida + manööverdusala) + haljasala + kraav. Lisaks on tänavaaladesse kavandatud tehnovõrgud (veevarustus, kanalisatsioon, elekter, side ja tänavavalgustus).  Korraldus jõustub pärast seda, kui detailplaneeringukohase ehitusõiguse realiseerimisest huvitatud isiku ja Keila Linnavalitsuse vahel on sõlmitud planeerimisseaduse § 131 kohane haldusleping krundi teenindamiseks vajalike detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 678 0302 klv@keila.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 740 9800 hendrikson@hendrikson.ee
Map-pin

Asukoht

Jumika, Muraka, Kopra tee
KEILA, HARJUMAA, Eesti
Jumika, Muraka, Kopra tee,KEILA, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil