Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestatud detailplaneering elamurajooni rajamiseks.

20. aprill 2018
Kehtestatud Miku kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kruntideks jaotamine, moodustavate kruntide hoonestamine kuni kahekorruseliste üksik- ja ridaelamutega ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. 15% planeeritavast maa-alast näha ette avaliku kasutusega sotsiaalmaana.
Planeeringuga on kavandatud Miku maaüksus jagada 17-ks elamumaa (E) sihtotstarbega krundiks, neljaks transpordimaa (L) sihtotstarbega krundiks ja üheks üldkasutatava maa (Üm) sihtotstarbega krundiks. Planeeritavad korterelamud (koormusindeks 503 kuni 547): pos. 1 kuni pos. 4. Planeeritavad ridaelamud (koormusindeks 808 kuni 850): pos. 5 kuni pos. 8. Planeeritavad üksikelamud: pos. 9 kuni pos. 17. Planeeritav haljasala: pos. 18. Planeeritavad transpordimaad: pos. 19 kuni pos. 22
Vaela külas on tsentraalne veevarustussüsteem, millega on ette nähtud liituda. Vaela külas on tsentraalne kanalisatsioonisüsteem, millega liitutakse.
Detailplaneerimise realiseerimine kolmes etapis:
1. etapp: krundid pos. 9-11, pos. 19.
 2.etapp: krundid pos. 1-8, pos. 18,20,22.
3. etapp: krundid pos. 12-17, pos. 21.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/403

Objektiga seotud ettevõtted

Detailplaneerimine
Briefcase
+372 660 4592 arh@stuudiobeeta.ee
*****
Briefcase
+372 679 0260 info@kiilivald.ee
Map-pin

Asukoht

Vaela, Kiili vald, HARJUMAA, Eesti
 Vaela, Kiili vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil