Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering tervisespordiklubi hoone ja abihoonete ehitamiseks.

28. märts 2019
8.04.2019 - 22.04.2019 tööpäevadel toimub avalikul väljapanekul Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli  detailplaneering. Juurdepääs planeeringualale toimub Suur-Ringteelt. Detailplaneeringuga moodustatakse üks 2578 m² suurune puhke- ja spordirajatiste maa kasutamise sihtotstarbega krunt detailplaneeringu liigi järgi (katastriüksuse liigi järgi ärimaa krunt) ja määratakse krundi ehitusõigus 1 kahekorruselise (H = 7,0 m) tervisespordiklubi hoone ja 2 ühekorruselise (H = 5,0 m) abihoone ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 300 m². Detailplaneeringu tutvustamise käigus lepiti kokku planeeringulahenduses, kus põhihoone hoonestusala nihutatakse nii, et see paikneks täies ulatuses üldplaneeringukohases tiheasustusalas, samuti vähendatakse lubatud ehitusalust pindala. Kuna muudetud planeeringulahendust võib pidada detailplaneeringu põhilahendust muutvaks, siis planeerimisseaduse § 137 lõike 3 alusel korraldatakse uus avalik väljapanek.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
orm.naarits@gmail.com
Detailplaneerimine
Briefcase
Viimsi Haldus OÜ, Viimsi, Viimsi vald
+372 606 6834
Map-pin

Asukoht

Rohuneeme, Viimsi vald, HARJUMAA, Eesti
 Rohuneeme, Viimsi vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Objektiga/dokumentidega tutvumine 8.04.2019 - 22.04.2019