Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


02. juuli 2001
Narva linnvaraamet kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise hoonestamata munitsipaalmaale hoonestusõiguse seadmiseks kinnistule Kangelaste 37 a. Sihtotstarve on 100% ärimaa, maa-ala suurus on 5723 m². Hoonestusõiguse aastatasu on 5700 krooni. Pakkumise osavõtutasu on 1000 krooni ja tagatisraha 2850 krooni. Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat. Hoonestusõiguse lisatingimused: 1. eskiisprojekti esitamine vastavalt katastriüksuse sihtotstarbele 2. tehnilise projekti koostamine ja kinnitamine kolme kuu jooksul pärast detailplaneeringu kinnitamist 3. ehituse maht (m³) ja planeeritav hoonestuspind (m²) 4. planeeritavad investeeringud (tuhandetes kroonides) 5. ehitise püstitamise planeeritavad tähtajad (kuudes) Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus hiljemalt 26. juuliks kella 12.00 Narva linnavaraametisse alltoodud aadressil. Pakkumisel osalemiseks esitada: 1. juriidilisel isikul äriregistri kandeotsuse, registrikaardi ja põhikirja koopiad 2. füüsilisel isikul pass ja koopia sellest 3. esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, pass ja koopia sellest 4. äriühingu vastava organi otsus pakkumisel osalemise kohta 5. parimaks tunnistatud pakkumise korral võitja nõusolek hoonestusõiguse lepingu sõlmimiseks kehtestatud tingimustel 6. panga ja arveldusarve andmed, kuhu võib tagastada tagatisraha Osavõtutasu ja tagatisraha tasuda linnavaraameti a/a 10562002045009 Eesti Ühispangas (kood 401). Info telefonil (035) 99 152 või (035) 99 140 ja internetis www.narva.ee/info/linnavara

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 359 9155 linnamajandus@narva.ee
Map-pin

Asukoht

Kangelaste 37a
NARVA, IDA-VIRUMAA, Eesti
Kangelaste 37a NARVA, Eesti