Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapanek.

22. juuli 2021
Lääne-Nigula Vallavolikogu võttis 28.06.2021 otsusega nr 29 vastu Lääne-Nigula valla üldplaneeringu. Lääne-Nigula Vallavalitsus korraldab üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ajavahemikul 09.08.2021 kuni 30.09.2021. Üldplaneering on tutvumiseks saadaval elektrooniliselt valla kodulehel https://www.laanenigula.ee/uldplaneering ja paberkandjal tööajal järgmistes kohtades: Lääne-Nigula vallavalitsuses Taeblas, Noarootsi- Nõva-, Kullamaa- ja Martna osavallavalitsuses ning Risti, Palivere ja Linnamäe raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel..
Üldplaneeringu avalikud arutelud toimuvad Taeblas Lääne-Nigula vallamajas 5. novembril kell 15:00 ja 6. novembril kell 11:00.
Lääne-Nigula valla üldplaneering koostatakse kogu Lääne-Nigula valla kohta, planeeringuala piir ühtib valla piiriga ning planeeringuala pindala on 1449 km². Üldplaneeringuga täidetakse planeerimisseaduse §75 lg 1 kohased ülesanded. Üldplaneeringu üks põhiülesannetest on tagada tasakaalustatud areng, mis väärtustab loodushüvesid ja rikkalikku kultuuripärandit, luues samas võimalusi ettevõtluse arenguks ja töökohtade tekkeks. Üldplaneeringu elluviimisega ei ole valla piires kavandatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Üldplaneeringule on koostatud keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille tulemusi on üldplaneeringu koostamisel arvesse võetud. Üldplaneeringuga on loodud võimalus tihendada ja laiendada olemasolevaid keskusi, uusi keskusi või tiheasustusalasid kavandatud ei ole, maalises piirkonnas on jäetud võimalus ehitada, kui on täidetud üldplaneeringuga seatud eeltingimused.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Lääne-Nigula Vallavalitsus , Taebla, Lääne-Nigula vald
+372 472 0300 vv@taebla.ee
Planeerimine
Briefcase
+372 742 0218 artes@artes.ee
Briefcase
+372 742 0218 artes@artes.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 742 0218 artes@artes.ee
Briefcase
+372 742 0218 artes@artes.ee
Map-pin

Asukoht

Lääne-Nigula vald, LÄÄNEMAA, Eesti
 Lääne-Nigula vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Objektiga/dokumentidega tutvumine 09.08.2021 - 30.09.2021