Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Turu-uuring laohoone arendaja leidmiseks. Tähtaeg 19. november.

09. november 2018
Riigi Kinnisvara kutsub osalema Politsei- ja Piirivalveameti riiete ning varustuse laopinna kontsessiooni turu-uuringus.
Riigi Kinnisvara AS (edaspidi hankija) viib  läbi turu-uuringu, et anda turuosalistele ülevaade kavatsusest viia läbi kontsessioon üüripinna leidmiseks ning saada potentsiaalselt huvitatud isikute tagasisidet riigihanke põhitingimustele: eeskätt turu valmisolekut ja hinnangut võimalikule hanke esemele ning lepingu tingimustele.
Tagasisidest lähtuvalt kaalub hankija riigihanke väljakuulutamise otsust, samuti küsimust, kas kavandatava riigihanke tingimused vajavad täpsustamist ja kohandamist.
Üüripinna kontsessiooni riigihange on kavas läbi viia esimesel võimalusel, hiljemalt käesoleva aasta lõpuks pärast turu-uuringu läbiviimist ja selle käigus kogutud potentsiaalselt huvitatud isikute tagasiside analüüsimist. Riigihanke läbiviimine toimub riikliku elektroonilise riigihangete keskkonna vahendusel.
Kavandatava ehitustööde kontsessiooni peamised tingimused
Hankija soovib leida arendaja (edaspidi kontsessioonäär), kelle ülesanne on kontsessionäärile kuuluval olemasoleval laopinnal vajadusel projekteerida ning ümber ehitada lao ning sinna juurde kuuluvad büroo- ja  olmeruumi osaga  pinnad (edaspidi laoruumid) selliselt, et need vastaksid hankija poolt etteantud vajadustele ja eesmärgiga üürida laoruumid hankijale, kes omakorda allüürib need ruumid oma äranägemisel seatud tingimustel Politsei ja Piirivalveametile. Hankija ja kontsessionääri vahel sõlmitakse üürileping tähtajaga 10 aastat.
Laoruumid tuleb ehitada või olemasolevad laopinnad ümber ehitada ja/või kohandada 10 kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest kontsessionääriga.
Kontsessionääri kohustuseks on laoruumide ehitamise või ümberehituse korral vajadusel projekteerimistingimuste taotlemine, projekteerimistööd, ehituslubade taotlemine, koostatud projekti alusel ehitustööde teostamine ja valminud laoruumidele kasutuslubade saamine.
RKAS ei hüvita turu-uuringus osalemise ja sellega seotud informatsiooni koostamise ega esitamisega seotud kulusid.
Tagasiside saata kontaktandmetel hindrek.werder@rkas.ee hiljemalt 19.11.2018.a.
Selgitavad küsimused palume esitada Hindrek Werder, tel 513 7747, hindrek.werder@rkas.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 606 3400 info@rkas.ee
Map-pin

Asukoht

ÜLE VABARIIGI, Eesti
,Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 19. november 2018