Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange fiidri rekonstrueerimistöödeks. Tähtaeg 8. jaanuar.

28. detsember 2018
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Saaremaa Orissaare vald Mäla AJ F2 rekonstrueerimistöödeks IS3090. NB! Pakkujal tuleb valida „Täida andmed vormil". Juhul kui pakkujal jääb raadionuppude valik tegemata, siis loeb hankija, et pakkuja on teinud pakkumuse esitamisega „Jah“ valikud, v.a teise isiku vahenditele tuginemise ja ühispakkujate valiku korral. Tööde üleandmise tähtaeg on 26.04.2019. a. Paigaldatud liitumiskilpidele tellida audit. Mõõdistada: ristumiste gabariidid, maandustakistused, rikkesilmused. Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust projektijuhiga, kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.
Tööde kestus: 4 kuud.
Pakkumuse esitamise tähtpäev ja kellaaeg: 8.01.2019 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Orissaare, Saaremaa vald, SAAREMAA, Eesti
,Orissaare, Saaremaa vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 8. jaanuar 2019
Tööde kestus 4 kuud