Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Projekteerimistingimused kergliiklustee ja kaldakindlustuse rekonstrueerimise projekteerimiseks.

10. november 2014
Kinnitati Haapsalus Väikese viigi haljasala kinnistule kergliiklustee ja kaldakindlustuse rekonstrueerimisprojekti  projekteerimistingimused.  Käesolevate tingimuste alusel projekteeritakse I ehitusetapp Väikese viigi haljasalale varem kavandatud kergliiklustee, kergliiklusteega külgnevate  kaldakindlustuste rekonstrueerimine.
Kergliiklustee laiuseks projekteerida 3m. Tee projekteerida kasutamiseks jalakäijatele, jalgratturitele, ratastooliga liikujatele jt. Lahendada kergliiklustee liitumised ümbritsevate tänavatega (Neidude, Ehte,  Suur-Lossi tänava pikendusega, Kaluri tänava sihil Sadama tänavani). Arvestada   lumelükkamise Kergliiklustee katteks projekteerida asfalt.
Kaldakindlustusel tuleb säilitada järsukaldeline 1980-ndatel ehitatud kaldakindlustus, kummalegi poole seda ca 307m lõiku projekteerida madalakaldeline muru ja maakividega kindlustatud kaldakindlustus. 
Projekteerimisel arvestada olemasolevate ja perspektiivsete viiki paigaldatud ja paigaldatavate maakütte kaablitega.
Anda vertikaalplaneerimise lahendus. Sajuveed kergliiklusteelt juhtida viiki (järsukaldelisest kaldakindlustuse rinnatisest läbi, madalakaldelise rinnatise puhul vertikaalplaneerimisega). Projekteerida viiki ümbritsevatelt tänavatelt ja kruntidelt viiki suubuvate sajuvete kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine, vajadusel uus lõik.
Välisvalgustuse: projekteerimisel võtta arvesse varem projekteeritud tänavavalgustuse rekonstrueerimisprojekti.
Kergliiklustee äärde näha ette asukohad pinkidele ja prügikastidele.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 472 5300 hlv@haapsalulv.ee
Map-pin

Asukoht

HAAPSALU, LÄÄNEMAA, Eesti
,HAAPSALU, Eesti