Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Tunnistatud osaliselt kehtetuks pargi detailplaneering. Kavas uuendada planeeringut.

28. märts 2019
Põltsamaa Vallavalitsus on tunnistatud osaliselt kehtetuks Põltsamaa jõe, Silla tänava, Tartu maantee ja Kingu tänava vahelise ala detailplaneering. Planeering kehtestati Põltsamaa Linnavolikogu 22.08.2005 otsusega nr 136, mille tulemusena määrati 25 ha suurusega planeeringualal maakasutuse- ja hoonestustingimused Põltsamaa jõe, Silla tänava, Tartu maantee ja Kingu tänava vahelisel alal Põltsamaa linnas. Planeeringu huvitatud isikuks oli Põltsamaa Linnavalitsus. Käesoleval ajal on kavandamisel planeeringuala koosseisu kuuluva jätkuvalt riigiomandis Kördiööbiku pargi munitsipaalomandisse taotlemine. Kördiööbiku park on kaitsealune park, mille staatus on planeeritud lõpetada koostöös Keskkonnaametiga. Planeeringu koosseisus moodustatud kruntide POS 13 ja POS 16 piirid on ebaloogilised, ei vasta ajas muutunud vajadustele ja planeeringulahendus on elluviimata- nendel kruntidel muudetakse planeering kehtetuks. Sellele alale moodustatakse uued, tänapäeva vajadusi arvestavad katastriüksused. Planeeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega ja 2005. aastal kehtestatud planeeringuga saab tutvuda  Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 776 8550 info@poltsamaa.ee
Map-pin

Asukoht

Põltsamaa jõe, Silla, Tartu maantee ja Kingu vaheline ala
PÕLTSAMAA, JÕGEVAMAA, Eesti
Põltsamaa jõe, Silla, Tartu maantee ja Kingu vaheline ala  PÕLTSAMAA, Eesti
Blueprint

Omadused

Pindala 25 ha