Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering turvakodu laiendamiseks.

03. oktoober 2013
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond teatab, et 16. oktoobrist kuni 30. oktoobrini 2013 toimub Sauga-Jõekalda tn 1 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Sauga-Jõekalda tn 1 kinnistu detailplaneering algatati ülesandega rajada krundil asuvale turvakodule kõrvalhoone-puukuur, määrata krundi ehitusõigus ning arhitektuursed tingimused.
Sauga-Jõekalda tn 1 kinnistu jääb arheoloogiamälestise nr 11792 alale.
Linnaruumi jätkuvast arengust lähtuvalt on käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks Sauga-Jõekalda tn 1 krundi planeerimine kaasaegsetele nõuetele vastavaks sotsiaalhoolekande asutuse maa kasutusega krundiks ning ehitustegevuse vallas krundile linnaehituslike tingimuste ja arhitektuurinõuete seadmine. Planeeringuga nähakse ette 2093 m² suurusele krundile püstitada neli hoonet krundile lubatud suurima ehitusaluse pindalaga kokku 840 m².
Turvakodu põhihoonele on planeeritud laienduse võimalus lõuna suunas ning väiksemahuliste väljaehituste võimalus ja ehitusmaht teise korruse tasapinnas ida suunas. Suurim lubatud ehitusalune pind on 50m². Hoone lubatud suurim kõrgus olemasolevast maapinnast on 9m.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 473 1007 info@samaaria.ee
Map-pin

Asukoht

Sauga-Jõekalda 1
PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
Sauga-Jõekalda 1,PÄRNU, Eesti