Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatatud turbatootmisala KMH.

12. juuni 2019
Keskkonnaamet on algatanud keskkonnamõju hindamise Lagesoo turbatootmisala maavara kaevandamiseloa VALM 004 muutmise taotlusele. Taotletav Lagesoo turbatootmisala asub Valga maakonnas Tõrva vallas Koorküla külas Keskkonnaministeeriumile kuuluval maal, mille volitatud asutus on Maa-amet, Koorküla metskond (katastriüksus 20301:002:0742, sihtotstarve 100% turbatööstusmaa), Lagesoo turbamaardlas (registrikaart nr 0220).
Mäeeraldise pindala on 212,90 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 318,80 ha. Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse kohaselt on mäeeraldisega seotud seisuga 07.11.2018 aktiivne tarbevaru vähelagunenud turbal 388 tuh t ning hästilagunenud turbal 522 tuh t. Kaevandatav turba varu on vähelagunenud turbal 388 tuh t ja hästilagunenud turbal 456 tuh t. Aktiivne reservvaru vähelagunenud turbal on 73 tuh t ning hästilagunenud turbal 85 tuh t. Kaevandatav turba aktiivne reservvaru on vähelagunenud turbal 73 tuh t ja hästilagunenud turbal 76 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 20 tuh t. Maavara kasutusaladeks on aiandus ja energeetika. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.
KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Keskkonnaameti Tartu kontoris (ruum 302, Aleksandri 12, Tartu 51004) või digitaalselt Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/ (otsinguga pealkirja märksõna „Lagesoo“)

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Valmap Grupp AS, Linna, Tõrva vald
+372 766 6370 info@valmapgrupp.ee
Map-pin

Asukoht

Koorküla, Tõrva vald, VALGAMAA, Eesti
 Koorküla, Tõrva vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Keskkonnamõjude hindamine