Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatatud detailplaneering üheksa ehitusloakohustusliku üksikelamut ehitamiseks.

07. november 2019
Algatatud Papsaare külas Pajuvälja ja Lehtmetsa detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on maa-ala ümberkruntimine 9 elamumaa maakasutuse juhtotstarbega krundiks, selgitada välja kruntidele sobivaim hoonestusala ja ehitusõigus üksikelamutele, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning kallasrajale juurdepääsu-, paadikanali rajamise-, haljastus-, parkimis-, juurdepääsu-, tehnorajatistega liitumise ja üleujutusohu leevendusmeetmete lahendus. Detailplaneering koostatakse Audru valla üldplaneeringu kohasena. Kavandatavate elamumaa kruntide suurused on vahemikus 2500 m² kuni 6200 m², üldkasutatava maa suurus vähemalt 12000 m².

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
marko.baars@gmail.com
Map-pin

Asukoht

Papsaare, PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
 Papsaare, PÄRNU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine