Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange kraavide korrastamiseks. Tähtaeg 14. november.

11. november 2019
Pärnu LV taristu – ja ehitusteenistusel on plaanis veel käesoleval aastal (osaliselt eelmisel aastal tegemata jäänud) korrastada Pärnus, Lubja, Lille, Rõugu tn piirkonna kraavid ja Rääma oja ( Lille ja Jaani/Rohu tn vahel Lisa 1 Skeemid (1- 5 ) toodud ulatuses. Tööde mahus on:
Lubja tn äärne kraav (Lille ja Voorimehe vahel) - Kraavi korrastamine, vajadusel süvendamine, õige kalde andmine, väljavõetud pinnase teisaldamine või kaldaalale paigaldamine koos tasandusega; mahajäetud soojatorustiku osa kõrvaldamine kraavist (Skeem 1).
Lubja tn äärne kraav (Lille tn ja Niine tn vaheline avatud kraaviosa) - Avatud kraaviosad (Lille tn ristmiku juures; Lubja 58 ja 64 sissesõiduteede vahel, Niine tn ristmiku juures) korrastamine, vajadusel süvendamine, vajaliku kalde andmine, olme ja majapidamisprahi utiliseerimine, väljavõetava pinnase tasandamine kaldaalal (Skeem 2).
Lille tn äärne kraav (Lubja tn ja Voorimehe tn vahel) – Kraavi korrastamine, vajadusel süvendamine, õige kalde andmine; väljavõetud pinnase tasandamine (Skeem 3).
Rõugu tn äärne (Turu ja Voorimehe tn vahel) ja peale tulev kraavosa (Voorimehe tn poolt) - olmejäätmete ja majapidamisprahi kokku korjamine ja utiliseerimine; kraavi kallaste ja põhja puhastamine prahist ja settemudast ning selle laotamine kallasalale koos tasandamisega või ära vedu; Truubi(de) paigaldamine ja kraavis vee äravoolu tagamine (Skeem 4).
Rääma oja (lõik Lille tn ja Jaani/Rohu tn vahel) - oja kallastelt ojja vajunud/vajuvate puude kõrvaldamine ja võsa raiumine, olmejäätmete ja majapidamisprahi kokku korjamine ja utiliseerimine, oja põhja puhastamine prahist ja settemudast ning selle ära vedu, osaliselt tuleb kõne alla väljavõetava vesiliiva ja mudapinnase kallasalale laotamine koos tasandamisega; oja voolu- ja uhtealase kaldaosa kindlustamine (vajadusel) (Skeem 5).
Tööde teostaja kohustuseks jääb vajalike lubade ja tööalale jäävate tehnovõrkude valdajatelt kooskõlastuste võtmine.
Tellija soov on, et kraavid saaks korrastatud veel käesoleval aastal.
Hinnapakkumises soovitakse teada: tööde maksumust (ilma käibemaksuta ja käibemaksuga) ning orienteeruvat töödega alustamise algusaega.
Hinnapakkumus esitada e-postiga taristu@parnu.ee hiljemalt 14. novembril 2019a kell 10.00 märksõnaga „Lubja kraavid“.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 4448200 linnavalitsus@parnu.ee
Map-pin

Asukoht

PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
 PÄRNU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Maaparandus-, kaeve-, mulla-, pinnasetööd
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 14. november 2019