Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Ehitusluba turuplatsi korrastamiseks.

14. november 2019
Väljatatud ehitusluba Kiisa turuplatsi korrastamiseks aadressil Harju maakond, Saku vald, Kiisa alevik, Laulu tn 2. Käesoleva projektiga antakse Saku vallas, Kiisa alevikus, Laulu tänav 2 asuvale kinnistule olemasoleva turuplatsi korrastamiseks lahendus eelprojekti mahus. Lahendatud on maa-ala liikluskeem, parkimine, vertikaalplaneerimine ja kauplemisala arvestades olemasoleva juba toimiva olukorraga. Käesoleva projektiga nähakse ette kergliiklustee ja turuplatsi-kinnistu osaline eraldamine üksteisest tagades
turu külastajate ja kergliiklusteel liiklejate ohutus (liiklusohutus). Ohutuse tagamiseks paigaldada müügilettide koridoride esisele alale (teemaale) pinkidest (mõnes rivis on kasutatud ka prügikasti) rivi, mis tekitab tingliku madalpiirde. Pingid (ja prügikast) paigaldada üksteisest 50 cm kaugusele. Selliselt moodustub ebamugava laiusega vahedega rivi, mis takistab või piirab liiklemist ühelt alalt teisele. Kergliiklusteest peab pinkidest (ja prügikastist) moodustuv rivi paiknema minimaalselt 1 m kaugusel. Projekteerimisega hõlmatud kinnistu ning kergliiklustee vahel paikneb ca 2,1m laiune teemaa.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Kodukoht Kiisa MTÜ, Kiisa, Saku vald
+372 58665157 kiisaalevik@gmail.com
Projekteerimine
Briefcase
CHM Projekt OÜ, Roobuka, Saku vald
chm.projekt@hot.ee
Map-pin

Asukoht

Laulu 2
Kiisa, Saku vald, HARJUMAA, Eesti
Laulu 2 Kiisa, Saku vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil