Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatatud detailplaneering päikeseelektrijaama(de) rajamiseks.

26. november 2019
Algatatud Haage tee 29 maaüksuse detailplanering. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda võimalust Haage tee 29 maaüksuse jagamine 8 eraldiseisvaks krundiks ning ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone osaliseks lammutamiseks ja sihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramine päikeseelektrijaama(de) rajamiseks ning anda lahendus kruntide tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsuteede rajamiseks, haljastuse rajamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.
maakasutuse funktsioon. Planeeringualale on juurdepääs tagatud olemasolevalt Külitse järve riigiteelt nr 22194.
Planeeringuala suurus on ca 1,9 ha. Planeeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva Kambja valla üldplaneeringuga endise Ülenurme valla territooriumil. Planeeringule on kohustuslik koostada keskkonnamõjude eelhinnang, mis tuleb esitada enne detailplaneeringu vastuvõtmist ning mille tulemusel koostatakse korraldus kas keskkonnamõjude strateegiliseks hindamiseks või mitte.


Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Springday OÜ, Mäksa, Kastre vald
springland21@yahoo.com
Map-pin

Asukoht

Haage tee 29
Külitse, Kambja vald, TARTUMAA, Eesti
Haage tee 29 Külitse, Kambja vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine
Blueprint

Omadused

Pindala maa-ala 1,9 ha