Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


04. veebruar 2002
Riigi Kinnisvara AS kuulutab välja väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumismenetluse Riigi Kinnisvara AS poolt hallatavate objektide ehitusjärelvalvele. Pakkumismenetluses osalemise kirjalikud taotlused esitada Riigi Kinnisvara AS hiljemalt 12. veebruaril 2002 kell 10.00. Kvalifitseerimise tingimused ja nõuded: Taotleja on maksevõimeline ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust. Taotleja on täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas. Taotlejal peavad olema järgmised litsentsid,koos vastutavate spetsialistide nimede ja nende CV-dega, kust peab nähtuma täiendkoolitus: ehitusjärelvalve arhitektuurimälestiste, nende kaitsevööndite ja muinsuskaitsealade ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja remondi omanikujärelvalve geodeetilised mõõdistustööd ehitusplatsil ehitiste tehnilise seisukorra ekspertiis ehitusprojektide ekspertiis projekteerimistööd (sealhulgas arhitektuurse, konstruktiivse, elektriseadmestiku, kütte ja ventilatsiooni, vesivarustuse, kanalisatsiooni ja teede osa projektide koostamise litsentsid) arhitektuurimälestiste ja muinsuskaitsealade ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja remondi inseneriuuringud, ekspertiis ning projektide koostamine (sealhulgas elektri, veevarustuse, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni, heakorrastuse osad). Taotleja omakapitali suurus peab olema vähemalt 1(üks)miljon EEK. Taotleja erialane tsiviilvastutuskindlustus peab olema vähemalt kindlustussummas 1(üks) miljon EEK. Taotleja tegevusalaks peab olema ehitusjärelvalve, ehitustööde ja -projektide ekspertiis, projekteerimistööd, geodeetilised mõõdistustööd. Ettevõte peab olema teostanud ehitusjärelvalve teenustööd vähemalt 30 ehitusobjektil (sh ka remont, rekonstrueerimine).Objektide ehitustööde maksumuse üldsumma, millel ehitusjärelvalvet teostati,peab olema vähemalt 100 miljonit krooni. Taotleja peab omama hanke täitmiseks vajaliku arvutitarkvara. Nõutav on omada järgnevaid litsentse järgmiste programmide kohta: operatsioonisüsteem (nt Windows 2000 või värskem), bürootöö (nt Office 2000 või värskem),projektijuhtimise, projekteerimise (AutoCAD 2000 või värskem) ja eelarvestuse programmid. Taotleja peab omama mõõtetehnika. Nõutav on pindade tasapinnalisuse, vahekauguste, õhutemperatuuri, õhu liikumiskiiruse ja niiskuse, piirete pinnatemperatuuri, valgustustugevuse, materjalide niiskusesisalduse mõõtmise vahendite omamine. Taotleja peab omama ehitusala normatiivide, eeskirjade, juhendite, standardite ja seaduste andmebaasid, sealhulgas Eesti Vabariigi, Euroopa Liidu, Soome. Taotleja 2000 ja 2001 a netokäive ehitusjärelvalve, projekteerimise, projektijuhtimise ja ekspertiisitöödel peab olema mitte vähem kui 5(viis) miljonit EEK aastas. Andmed esitada tuleva informatsiooni kohta: Taotlused,sealhulgas lisad, koopiad, muud nõutud dokumendid ja materjalid tuleb esitada ühes kinnikleebitud pakendis. Parandused peavad olema kinnitatud taotlusele allakirjutanud isiku poolt. Andmed esitada tulevate dokumentide kohta: Totleja allkirjastatud kinnitus selle kohta, et tema vastu ei ole algatatud pankrotimenetlust. Maksuameti tõend maksuvõla puudumise kohta, mis ei tohi taotluse esitamise päeval olla vanem kui 15 päeva. Punktis 8.1.3 nõutud litsentside koopiad, koos vastutavate spetsialistide nimede ja nende CV-dega, kust peab nähtuma täiendkoolitus. Viimane auditeeritud bilanss ja kasumiaruanne. B-kaardi originaalkoopia. Dokument, mis tõendab tsiviilvastutuskindlustuse olemasolu kindlustussummas 1(üks) miljon krooni. Loetelu objektidest, kus taotleja on teostanud ehitusjärelvalve teenustöid, kus on ära toodud objekti ja tellija nimetus ning ehitustööde (sh ka remondi ja rekonstrueerimistööd) maksumus kroonides. Õiend nõutud mõõtetehnika omamise kohta, mis on allkirjastatud juhataja ja raamatupidaja poolt. Õiend nõutud andmebaaside omamise kohta, mis on allkirjastatud juhataja ja raamatupidaja poolt. Pakkumismenetluses osalevate pakkujate arv ei ole suurem kui 3. Ostja täpne asukoht on Suur Ameerika 1, 13. korrus, Riigi Kinnisvara AS.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 606 3400 info@rkas.ee
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
 Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Järelevalveteenus
Blueprint

Omadused

Teostamise tähtaeg 1 märts 2006
Taotluste tähtaeg 12 veebr 2002