Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


04. märts 2002
Narva linnavalitsuse linnavaraamet kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise hoonestamata munitsipaalmaale hoonestustusõiguse seadmiseks järgmistel aadresidel: 1. Rahu 36a, katastritunnus 51104:001:0004, ärimaa 100%, pindala 5076 m², hoonestusõiguse aastatasu algsuurus 5100 krooni, tagatisraha 2550 kooni. 2. Rahu 36b, katastritunnus 51104:001:0005, ärimaa 100%, pindala 4275 m², hoonestusõiguse aastatasu algsuurus 4200 krooni, tagatisraha 2100 krooni. 3. Daumani 2b, katastritunnus 51104:001:0002, ärimaa 50% tootmismaa 50%, pindala 7576 m², hoonestusõiguse aastatasu algsuurus 6750 krooni, tagatisraha 3375 krooni. 4. Daumani 2c, katastritunnus 51104:001:0009, ärimaa 50% tootmismaa 50%, pindala 10369 m², hoonestusõiguse aastatasu algsuurus 9332 krooni, tagatisraha 4666 krooni. 5. Daumani 4a, katastritunnus 51104:001:0003, elamumaa 100%, pindala 3092 m², hoonestusõiguse aastatasu algsuurus 2480 krooni, tagatisraha 1240 krooni. Pakkumise osavõtutasu iga maatüki kohta on 1 000 krooni. Hoonestusõiguse tähtaeg ? 50 aastat. Hoonestusõiguse lisatingimused: - äriplaani esitamine koos järgmiste andmetega: ehituse maht (m³) ja planeeritav hoonestuspind (m²); ehitise püstitamise planeeritavad tähtajad (kuudes); planeeritavad investeeringud (tuhandetes kroonides); - eskiisprojekti esitamine; - detailplaneeringu koostamine ja finantseerimine hoonestaja kulul; - detailplaneeringu projekti esitamine Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ametile kinnitamiseks hiljemat 6 kuu jooksul hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisest; - tehnilise projekti koostamine ja kinnitamine 3 kuu jooksul pärast detailplaneeringu kinnitamist; - ehitise püstitamine vastavalt kinnitatud detailplaneeringule äriplaanis ettenähtud tähtaegadeks. Pakkumises võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud. Pakkumisel osalemiseks esitada järgmised dokumendid: - juriidilisel isikul äriregistri kandeotsuse, registrikaardi ja põhikirja koopiad; - füüsilisel isikul pass ja selle koopia; - esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja pass ja selle koopia; - äriühingu vastava organi otsus pakkumisel osalemise kohta; - maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta; - tehtud pakkumise parimaks tunnistamise korral võitja nõusolek hoonestusõiguse lepingu sõlmimiseks kehtestatud tingimustel; - panga ja arveldusarve andmed, kuhu võib tagastada tagatisraha. Pakkumised teha kirjalikult kinnises ümbrikus (näidates ümbrikul ainult maatüki aadressi, mille kohta on tehtud pakkumine) 21. märtsini kella 15.00 Linnavaraametile, Peetri 3, Narva. Osavõtutasu ja tagatisraha tasutakse linnavaraameti a/a nr 10562002045009 Eesti Ühispangas (kood 401). Lepingu sõlmimise korral arvestatakse võitja poolt tasutud tagatisraha hoonestusõiguse tasu katteks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse. Osavõtutasu ei tagastata. Pakkumine viiakse läbi kooskõlas "Narva linna munitsipaalmaale avaliku enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõiguse seadmise korraga" (RTL 1999, 45, 538; KO 1999, 35, 427) ja Narva linnavalitsuse 14.11.2001 korraldusega nr 1914-k. Info telefonidel (035) 99 151, (035) 99 154 ja (035) 99 140.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 359 9155 linnamajandus@narva.ee
Map-pin

Asukoht

NARVA, IDA-VIRUMAA, Eesti
,NARVA, Eesti