Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


04. märts 2002
Tartu Ülikool kuulutab välja piiratud pakkumise Tartu Ülikooli ehitusmaterjalidega varustamise teenuse tellimisele. Pakkumismenetluses osalemise kirjalikud taotlused esitada Tartu Ülikooli hiljemalt 15. märts 2002 kell 16.00. Pakkumise kutse esitatakse pärast Taotleja poolt 200 krooni ülekandmist Tartu Ülikolli ak nr 10102000234007 ja maksekorralduse esitamist. Info tel (07) 376 632 või 051 72 666. Taotlejate kvalifitseerimise tingimused ja nõuded ning märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb pakkumismenetluses osalemise kirjalikule taotlusele lisada taotlejate kvalifikatsiooni hindamiseks. Kvalifitseerimise tingimused ja nõuded: avaldus pakkumismenetluses osalemiseks - volikiri, kui dokumendid viseerib taotleja esindaja, kelle esindusõigus ei tulene seadusest; - äriregistri B-kaardi kehtiv koopia, mis on väljastatud mitte varem kui 15 päeva pakkumiste esitamise tähtpäevast; - kehtivate tegevuslubade koopiad koos lisadega pakkumise kutses nimetatud tööde teostamiseks; - Taotleja kinnitus, et on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust; - maksuameti õiend võlgnevuste puudumise kohta, mis on väljastatud mitte varem kui 15 päeva taotluse esitamise tähtpäevast; - viimase kahe aasta praktiline kogemus pakkumisega samas mahus analoogiliste teenuste osutamisel (näidata teenused, maksumused ja Ostjad); - 2001 aastal teostatud suuremate hangete loetelu; - kahe viimase majandusaasta aastakäive; - Taotleja kirjalik kinnitus, et Taotleja on viimase kolme aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud; - sertifikaadid, mis tõendavad Taotleja poolt pakutavate teenuste ja kaupade kvaliteeti; - Taotleja kirjalik kinnitus, mis tõendab, et Taotleja omab Tartus esindust, mis on võimeline tagama pakkumise kutses nimetatud teenuse osutamise - operatiivselt; - kvaliteetselt; - Ostjale soodsa hinnaga. Andmed esitada tuleva informatsiooni kohta: Vastavalt pakkumise kutsele. Andmed esitada tulevate dokumentide kohta: Taotlejad peavad esitama dokumendid, mis peavad vastama järgmistele Ostja poolt esitatavatele tingimustele: - Taotleja keskmine aasta netokäive viimase kahe aasta jooksul on vähemalt 5 miljonit krooni (esitada väljavõtted või koopiad seda kinnitavast auditeeritud aruandest); - Taotleja omab Tartus esindust sellises mahus, mis tagab teenuse osutamise operatiivsuse Ostjale; - Taotleja peab tagama kauba kohaletarne Ostjani sõltumata kauba maksumusest. Pakkujate valiku objektiivsed kriteeriumid: Taotlejate majanduslikku seisundit ja tehnilisi võimalusi hindab ülikooli vastav riigihanke komisjon.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 7375100 info@ut.ee
Map-pin

Asukoht

Ülikooli 18
TARTU, TARTUMAA, Eesti
Ülikooli 18 TARTU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Hange
Blueprint

Omadused

Teostamise tähtaeg 31 dets 2002
Taotluste tähtaeg 15 märts 2002