Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


04. märts 2002
AS Tallinna Sadam kuulutab välja väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumismenetluse Muuga sadama 110/10 kV alajaama laiendamise projekteerimis-ehitustöövõtule (seadmete tarne tingimustel DDP Muuga sadam). Hange sisaldab projekteerimist (Tellija poolt pakkumise kutse dokumentide juurde kuuluva eelprojekti alusel) ja 110/10 kV alajaama laiendamist (110/10 kV jaotusseadme, 110/10 kV transformaatori, 10 kV jaotusseadme, releekaitse ja telejuhtimise paigaldamist ehitatavasse hoonesse, väliste elektri- ja sidekaablite paigaldamist ning kogu kompleksi seadistamist ja käikuandmist põhimõttel "võtmed kätte"). Ehitusloa annab AS Tallinna Sadam pärast tööprojektdokumentatsiooni kooskõlastamist. Pakkumismenetluses osalemise kirjalikud taotlused esitada Tallinna Sadam, tuba 406 hiljemalt 18. märts 2002 kell 15.00. Taotlejate kvalifitseerimise tingimused ja nõuded ning märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb pakkumismenetluses osalemise kirjalikule taotlusele lisada taotlejate kvalifikatsiooni hindamiseks. Kvalifitseerimise tingimused ja nõuded: Analoogsed hanked kolme viimase aasta jooksul 110 kV alajaamade osas. Ettevõtte toodangu ja kvaliteedi tõestus. Ettevõtte majandusseis ja maksevõimelisus. Andmed esitada tuleva informatsiooni kohta: Andmed Taotleja poolt viimasel kolmel kalendriaastal oma töötajatele makstud tasudelt tasutud sotsiaalmaksu suuruse kohta, andes ühtlasi kirjaliku nõusoleku järelpärimise tegemiseks Maksuametile. Andmed esitada tulevate dokumentide kohta: 1. Taotlus esitada kirjalikult kinnises pakendis. Pakend peab olema varustatud Taotleja nime, aadressi ja objekti nimetusega. Dokumendid esitada järjestuses, leheküljed soovitav nummerdada. 2. Kõik kvalifitserimiseks esitatavad dokumendid peavad olema allkirjastatud Taotleja esindamiseks volitatud Taotleja juhatuse liikme või volitatud isiku poolt. Viimasel juhul esitada volitus. Viimase kolme aasta jooksul Taotleja poolt teostatud 110 kV alajaamade hangete nimekiri koos andmetega maksumuste, teostamise aja, koha ja tellijate kohta ning tõendus selle kohta, et ehitustööd teostati nõuetekohaselt. Koopia akrediteeritud sertifitseerimisasutuse tunnustatud kvaliteedisüsteemi sertifikaadist (ka allhankijate osas). Kehtivate tegevuslitsentside koopiad koos lisadega (ka projekteerijate ja allhankijate osas). Koopia Taotleja 2001 majandusaasta aruandest koos audiitori järelotsusega; selle puudumisel 2001. majandusaasta auditeerimata aruanne juhatuse liikme allkirjaga ning tõend audiitorfirmast auditi teostamise kohta. Kirjalik kinnitus, et Taotleja vara ei ole sekvesteeritud ja Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 631 8596 portoftallinn@ts.ee
Map-pin

Asukoht

Muuga, Vinni vald, LÄÄNE-VIRUMAA, Eesti
,Muuga, Vinni vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Projekteerimine
Blueprint

Omadused

Taotluste tähtaeg 18 märts 2002
Teostamise tähtaeg 25 märts 2003