Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


17. juuni 2002
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Mustvee meistripiirkonnas Avinurme alevis Avinurme - Sahargu 10 kV õhuliini rekonstrueerimise tööprojekti koostamiseks lõigul Avinurme 35/10kV alajaam kuni Maetsma II alajaam. Projekt koostada 9 eksemplaris. Lähteülesanne Avinurme 35/10 kV alajaama Sahargu 10 kV liini rekonstrueerimiseks: 1. Rekonstrueerida Avinurme 35/10 kV alajaama Sahargu 10 kV magistraalliin Avinurme alajaamast kuni Maeltsma sigala hargnemiseni kahe ahelaga 20 kV isolatsiooniga õhuliiniks. 2. Liini algusosa viia koos Avinurme- Vilusi 10 kV liiniga kitsalt majadevaheliselt trassilt välja ja ehitada koos Avinurme- Mustvee liini algusosaga kaheks kaheahelaliseks magistraalliiniks. 3. Avinurme alajaamast viia liinid välja 24 kV maakaablitega. Valida õhuliini lõpumastidele sobivad kohad 35/10 kV alajaaama kõrval. Kaablimastidele projekteerida liigpingepiirikud. 4. Avinurme alajaamas näha ette vajalikud tööd 10 kV reservfiidri töösseviimiseks ja kaablite ühendamiseks fiidrite kappides. 5. Projekteerida Vilusi, Sahargu ja uue Avinurme 10 kV liinide nõuetekohased ristumised 35 kV liinidega ja ühendada uus Vilusi 10 (20) kV liini algusosa kokku olemasolevaga. 6. Sahargu ja Avinurme 10 (20) kV liinid ehitada kaheahelalisena välja kuni ülalnimetatud Maeltsma sigala haruliinini. Koos magistraalliiniga rekonstrueerida ka Avinurme kooli, Avinurme võitööstuse, Maeltsma I ja Maeltsma sigala (koos Maeltsma juurvilja haruga) haruliinid ja alajaamade sisestusjuhtmed. 7. Liini trassil teha vajalikud õgvendused, vältida liinide minekut üle kinnistute õuede. Mäeltsma I alajaama viia sisse ainult üks õhuliin. Uutele metsatrassidele raiuda visiirsihid ja näidata nurgamastide asukohad. 8. Liinid projekteerida terves ulatuses õhuliinide juhtmetega SAX-W 50. 9. Avinurme 10(20) kV magistraalliin lõpeb Maeltsma sigala hargnemismasti juures. Sealt Sahargu suunas edasi minev liin ühendada uuele Sahargu liinile. 10. Avinurme 10 (20) kV liin reserveerida Maeltsma sigala haruliini juures koormuslülitiga. 11. Projekteerimise käigus tekkivad küsimused lahendada koos piirkonna meistri Riho Õunapuuga. Projekt kooskõlastada EE AS-I Jaotusvõrgu Tartu piirkonnaga ja teiste asjaosaliste ettevõtetega ning maavaldajatega. Hankelepingu täitmise tähtaeg: 2. september 2002. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 19. juunini kell 8.00- 12.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumise esitamise tähtaeg on 20. juuni 2002 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info telefonil 071 68 256 ja e-post Madis.Mandel@energia.ee, kontaktisik on Madis Mandel ning telefonil 071 68 746 või 051 29 827, e-post riho.ounapuu@energia.ee , kontaktisik on Riho Õunapuu.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

Avinurme, Mustvee vald, JÕGEVAMAA, Eesti
 Avinurme, Mustvee vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil