Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


24. juuni 2002
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Järva-Jaani vallas Selikülas Ilmar Noorveli Saekaatri elektrivarustuse ehitamiseks ja projekteeerimiseks. Saekaatri juurde projekteerida kahemastiline mastalajaam trafo suurusega 250 kVA. Toide mastalajaamale võtta Seliküla 10 kV fiidri mastist nr. 108 õhuliiniga 3xSAX-35,liini pikkus ca 250 m. Liitumiskilp peakaitsme suurusega 3x250 A paigaldada saekaatri hoone seinale. Toide liitumiskilpi anda maakaabliga 4G185, pikkus ca 25 m. Olemasolev toide Seliküla alajaamast demonteerida. Alajaama täpse asukoha annab tellija (Ilmar Noorveli tel. 03820457, mob.06045483) Enne ehitustööde algust projekt kooskõlastada Rapla -Järva Arendussektoris Projektile lisada katastriüksuste plaanide koopiad, kuhu kanda projekteeritud elektrivõrk. Projektile lisada maaomanike kontaktandmed (nimi, telefon, elukoht), nende kooskõlastused ja esitatud tingimused . Kaasomandi puhul vajalik kõigi kaasomanike kooskõlastused ja andmed. Projekteerimis-ja ehitustööd teostada vastavalt AS EE Jaotusvõrk standardis toodud nõuetele või nende puudumisel kooskõlastada Tellija esindajaga (Jaan Lomp tel. 051 18 219). Tööde valmimise tähtaeg on 1. oktoober 2002. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 25.- 26. juunil AS Eesti Energia Jaotusvõrk Rapla-Järva piirkonnas aadressil Rapla, Paju tn. 3, II korrus tuba 25. Pakkumisest osavõtu soovist teatada enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist faksil 071 50 500. Pakkumise juurde kuuluv joonis saadetakse soovi korral faksiga. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. juuni 2002 kell 10.00 aadressil Rapla, Paju tn. 3, tuba 25. Täiendav info telefonil 071 50 512, faks 071 50 500, e-post Marge.Pihlak@energia.ee, kontaktisik on Marge Pihlak ja telefonil 071 55 740, faks 071 55 700, e-post Jaan.Lomp@energia.ee, kontaktisik on Jaan Lomp.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0512
Map-pin

Asukoht

Järva vald, JÄRVAMAA, Eesti
 Järva vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil