Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


09. september 2002
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise AS Anne Soojuse Ropka Katlamaja kõrgepinge mõõdusüsteemi rekonstrueerimiseks (ehitamine ja projekteeerimine). Kommerts mõõdusüsteem tuleb rekonstrueerida Anne Soojus Ropka Katlamaja Ringtee AJ Nr. 126 kahes kõrgepinge trafofiidris. Arvestussüsteem tuleb rekonstrueerida AS Anne Soojus 6 kV liitumispiiril Eesti Energia AS Jaotusvõrguga Ringtee AJ nr:126 Trafofiidris - voolutrafo ülekanne 2x75/5/5 AS Anne Soojus Ropka Katlamaja mõõtesüsteemi rekonstrueerimiseks vajaminevad seadmed AJ nr: 126 I ja II sektsiooni - voolutrafo ülekanne 2x100/5/5 pingel 6 kV : kokku 6tk Pingetrafod I ning II sektsioonis kokku 6tk (pingel 6kV). Voolu- ja pingetrafod peavad asuma kõigil kolmel faasil, voolutrafode täpsusklass 0,2 S ning pingetrafodel täpsusklass vähemalt 0,2. Mõõtesektor annab:Summaatori MT33i EY 83 S r2/r4 pinge-ja voolutrafod ning modemi (arvestid jäävad olemasolevad). Ehitaja poolt:Projekteerida ja ehitada mõõdususteem (vastavalt tehnilistele tingimustele ja lähteülesandele ning Kõrgepinge mõõdusüsteemide standardile) mõõdusüsteemi juhistik ühendada olemasolevate arvestitega läbi lahutus-lülitusklemmide olemasolevas kilbis. Tehnilised tingimused: AS Anne Soojus Ropka Katlamaja kommertsmõõtepunkti rekonstrueerimiseks arvestussüsteemi voolutrafod paigaldada AS Anne Soojus (tarbija) ning Eesti Energia AS-I Jaotusvõrgu (elektrivõrk) vahelisele liitumispiirile Ringtee AJ nr: 126 (Ringtee 8) 6 kV jaotusseadme trafofiidritesse. Arvestussüsteem peab: · Mõõtma aktiivenergia tarbimist, sealjuures vastavalt kehtivale ajatariifile; · Mõõtma reaktiivenergiat mõlemas suunas · Fikseerima elektrienergia tunnivõimsusi mõlemas suunas. · Võmaldama andmete kogumist Enermeti AVALON süsteemis. · Voolutrafod trafofiidris ülekanne 2x100/5, täpsusklassiga 0,2S 6 pingetrafot, 6 000/100 V, täpsusklassiga 0,2. · pingetrafode sekundaarmähis (1.mähis tähtühenduses)  kommertsmõõteseadmed. Teine mähis ühendada lahtisse kolmnurka läbi takisti · Eristada selgelt pingeklemme vooluklemmidest ja eraldada erinevaid faase. Voolutrafode mõõtesekundaarahelate algus- (1S1) ja lõppklemmid (1S2) ühendada arvesti vastavate klemmidega läbi lahutus-lühistusklemmide. Klemmide tähistus peab olema loetav ja üheselt mõistetav. Kaitsemähise algus- (2S1) ja lõppklemmide (2S2) kasutamine kooskõlastada Tartu releekaitse osakonnaga. Mõõteahelad ja -seadmed: Arvestussüsteemi mõõteahelad peavad olema autonoomsed, ilma vaheühendusteta ja markeeritud. Pingetrafo ahelasse paigaldada pingetrafo kaitselüliti ja voolutrafode ahelasse transiitmaandusühendus, mõlemad plommitavates karpides. Arvestussüsteemi mõõteahelate ristlõiked valida vastavalt ahelate pikkustele ja arvestuslikele koormustele, kuid mitte alla 2,5 mm². Kõik mõõteahelate ühendused peavad olema plommitavad. Arvestikilbiga peavad mõõteahelad olema ühendatud läbi lahutus-lühistusklemmide, mis võimaldavad: · pingeahelate lahutamist; · vooluahelate ajutist lühistamist arvesti vahetamise ajal ja maandamist; · voolude ümberjaotamist kontrollarvesti ühendamiseks; · selgelt eristada vooluahelaid pingeahelatest ja erinevaid faase. Klemmide tähistus peab olema loetav ja üheselt mõistetav. Arvestikilpi tuleb ette näha 100-230 V pistikupesa GSM modemi toiteks, ruum GSM modemi paigaldamiseks lahutus-lühistusklemmide kõrvale DIN alusele ning arvestikilpi ava antennikaabli sisestamiseks. Andmete edastamine Avalon süsteemis GSM modemiga. Kõik kommertsarvestussüsteemis kasutatavad taatluskohustuslikud seadmed peavad olema kehtiva taatlusega (seadme peal peab olema vastav kleebis) ja EV Standardiameti tüübikinnitusega. Kasutatavatel ehitusmaterjalidel peab olema Elektrikontrollikeskuse heakskiit. Mõõteahelate projekteerimisel ja ehitamisel võtta aluseks Eesti Energia elektrienergia arvestuse kommertsmõõtepunktide ehituse juhend "Kõrgepingepaigaldised". Mõõtepunkti projekt kooskõlastada projekteerijal releekaitsega elektrivõrgu võrgumüügi- ja mõõtesektori (VMMS) spetsialistiga ja tarbijaga. Ehitustööde käigus toimuvad katkestused ja lülitamised kooskõlastada tarbija ja elektrivõrgu vastava piirkonna käidujuhiga. Kommertsmõõtepunkti vastuvõtmine ja käivitamine (pingestamine) toimub peale VMMS spetsialisti poolt koostatud käivitusloa ehk vastavasisulise akti koostamist. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 30. oktoober 2002. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse kuni 11. septembrini kell 8.00- 12.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumise esitamise tähtaeg on 12. september 2002 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info telefonil 071 68 256, faks 071 68 200, e-post Madis.Mandel@energia.ee , kontaktisik on Madis Mandel, telefonil 071 68 310 või 051 38 489, faks 071 68 200, e-post johannes.mee@energia.ee, kontaktisik on Johannes Mee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

Ropka
TARTU, TARTUMAA, Eesti
Ropka,TARTU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil