Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


16. september 2002
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tartus Salutähe 35 elektrivarustuse tööprojekti koostaja leidmiseks (Ants Kaljuste 056 260 573). Tehnilised põhiandmed: Koostada elektrivarustuse tööprojekt vastavalt alljärgnevatele tingimustele: - Projekteerida alates Hipodroomi aj. vaba 0, 4 kV fiidri sulavkaitsme alusest maakaabelliin ristlõikega vähemalt 4x120 mm² Hipodroomi tn ja Palusambla tn. ristumiseni, kuhu projekteerida transiitkilp. (Maakaabelliini pikkus ca. 100 m.). - Transiitkapis näha ette vähemalt 5-fiidrit. - Männimetsa tee ja Palusambla tänava ristmikul olevale mastile projekteerida lisatraavers ja projekteerida liinid ümber nii, et Männimetsa tee magistraalliin oleks läbijooksev. - Palusambla tn. õhuliinile projekteerida uuest transiitkilbist maakaabel. - Projekteerida liitumiskilp Salutähe 35 ees asuvale mastile. Liitumiskilpi näha ette Salutähe 35 suvilale peakaitse 3x25 A ja mõõtesüsteem. - Salutähe 25 krundi piiril paiknevale mastile projekteerida 1 kohaline liitumiskilp koos peakaitsmega 3x25 A ja arvestussüsteemiga. - Salutähe 35 õuest näha ette demonteerida r/b mast koos ühe visangu liiniga. Projekt kooskõlastada EE AS-I Jaotusvõrgu Tartu piirkonnaga ja teiste asjaosaliste ettevõtete ja maavaldajatega. Projekteerimiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu arengusektori või piirkonna meistri Aivar Arvi poole, tel. 071 68 307, 051 29 830 Hankelepingu täitmise tähtaeg on 21. november 2002. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse kuni 17. septembrini kell 8.00- 12.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumise esitamise tähtaeg on 19. september 2002 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info telefonil 071 68 256, faks 071 68 200, e-post Madis.Mandel@energia.ee , kontaktisik on Madis Mandel, telefonil 071 68 307 või 051 29 830, kontaktisik on Aivar Arvi.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

Salutähe 35
TARTU, TARTUMAA, Eesti
Salutähe 35,TARTU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil