Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


20. september 2002
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise AS Grüne Fee Eesti "Kiirituse" ja "Valguse" alajaamade keskpinge mõõdusüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamiseks ja ehitamiseks. mõõtesüsteemide rekonstrueerimiseks vajaminevad seadmed: voolutrafo ülekanne 2x75/5/5 pingel 10 kV : kokku 3tk · Pingetrafod : kokku 3 tk (pingel 10 kV). mõõtesüsteemide rekonstrueerimiseks vajaminevad seadmed: AS Grüne Fee Kiirituse alajaamas AJ Nr. 349 Voolutrafo ülekanne 2x150/5/5 pingel 10 kV : kokku 3tk Pingetrafod Kiirituse alajaamas kokku 3 tk (pingel 10 kV) Voolutrafod-ja pingetrafod peavad asuma kõigil kolmel faasil, voolutrafode täpsusklass 0,2 S ning pingetrafodel täpsusklass vähemalt 0,2. Mõõtesektor annab mõlema alajaama jaoks: PT-d, VT-d, arvestid E710DNJ Z ja modemid Ehitaja poolt:Projekteerida ja ehitada mõõdususteem (vastavalt tehnilistele tingimustele ja lähteülesandele ning Kõrgepinge mõõdusüsteemide standardile) Mõõdusüsteemide arvestid ühendada läbi lahutus-lühistusklemmide olemasolevas kilbis) Tehnilised tingimused AS Grüne Fee Eesti Valguse-ja Kiirituse alajaamade kommertsmõõtepunktide rekonstrueerimiseks Arvestussüsteemi voolutrafod paigaldada AS Grüne FeeEesti (tarbija) ning Eesti Energia AS-I Jaotusvõrgu (elektrivõrk) Valguse AJ s Nr. 352 ning Kiirituse AJ Nr. 349 kõrgepinge vahelisele liitumispiirile 10 kV jaotusseadmete olemasolevate voolutrafode asemele . Arvestussüsteem peab: · Mõõtma aktiivenergia tarbimist, sealjuures vastavalt kehtivale ajatariifile; · Mõõtma reaktiivenergiat mõlemas suunas · Fikseerima elektrienergia tunnivõimsusi mõlemas suunas. · Võmaldama andmete kogumist Enermeti AVALON süsteemis. · Voolutrafod trafofiidrites ülekanne 2x75/5/5 3tk ja 2x150/5/5 3tk, täpsusklassiga 0,2S 6 pingetrafot, 10 000/100/ ((ruutjuur3)/100/3) V, täpsusklassiga 0,2 (jätta alles olemasolevad pingetrafod, paigaldatavad ühendada kommertsmõõdusüsteemiga) · pingetrafode sekundaarmähis (1.mähis tähtühenduses) kommertsmõõteseadmed. Teine mähis ühendada lahtisse kolmnurka läbi takisti · Eristada selgelt pingeklemme vooluklemmidest ja eraldada erinevaid faase. Voolutrafode mõõtesekundaarahelate algus- (1S1) ja lõppklemmid (1S2) ühendada arvesti vastavate klemmidega läbi lahutus-lühistusklemmide. Klemmide tähistus peab olema loetav ja üheselt mõistetav. Kaitsemähise algus- (2S1) ja lõppklemmide (2S2) kasutamine kooskõlastada Tartu releekaitse osakonnaga. 2. Mõõteahelad ja -seadmed. Arvestussüsteemi mõõteahelad peavad olema autonoomsed, ilma vaheühendusteta ja markeeritud. Pingetrafo ahelasse paigaldada pingetrafo kaitselüliti ja voolutrafode ahelasse transiitmaandusühendus, mõlemad plommitavates karpides. Arvestussüsteemi mõõteahelate ristlõiked valida vastavalt ahelate pikkustele ja arvestuslikele koormustele, kuid mitte alla 2,5 mm2. Kõik mõõteahelate ühendused peavad olema plommitavad. Arvestikilbiga peavad mõõteahelad olema ühendatud läbi lahutus-lühistusklemmide, mis võimaldavad: · pingeahelate lahutamist; · vooluahelate ajutist lühistamist arvesti vahetamise ajal ja maandamist; · voolude ümberjaotamist kontrollarvesti ühendamiseks; · selgelt eristada vooluahelaid pingeahelatest ja erinevaid faase. Klemmide tähistus peab olema loetav ja üheselt mõistetav. Arvestikilpi tuleb ette näha 100-230V pistikupesa GSM modemi toiteks, ruum GSM modemi paigaldamiseks lahutus-lühistusklemmide kõrvale DIN alusele ning arvestikilpi ava antennikaabli sisestamiseks. Andmete edastamine Avalon süsteemis GSM modemiga. Kõik kommertsarvestussüsteemis kasutatavad taatluskohustuslikud seadmed peavad olema kehtiva taatlusega (seadme peal peab olema vastav kleebis) ja EV Standardiameti tüübikinnitusega. Kasutatavatel ehitusmaterjalidel peab olema Elektrikontrollikeskuse heakskiit. Mõõteahelate projekteerimisel ja ehitamisel võtta aluseks Eesti Energia elektrienergia arvestuse kommertsmõõtepunktide ehituse juhend "Kõrgepingepaigaldised". Mõõtepunkti projekt kooskõlastada projekteerijal releekaitsega elektrivõrgu võrgumüügi- ja mõõtesektori (VMMS) spetsialistiga ja tarbijaga. Ehitustööde käigus toimuvad katkestused ja lülitamised kooskõlastada tarbija ja elektrivõrgu vastava piirkonna käidujuhiga. Kommertsmõõtepunkti vastuvõtmine ja käivitamine (pingestamine) toimub peale VMMS spetsialisti poolt koostatud käivitusloa ehk vastavasisulise akti koostamist. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 30. november 2002. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse kuni 27. septembrini kell 10.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumise esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2002 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info telefonil 071 68 256, faks 071 68 200, e-post Madis.Mandel@energia.ee , kontaktisik on Madis Mandel ja telefonil 071 68 309 või 051 12 928, kontaktisik on Johannes Mee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

TARTUMAA, Eesti
 Eesti
Hard-hat

Tööd objektil