Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


11. november 2002
Narva Linnavaitsuse Linnavaraamet kuulutab välja linnavara võõrandamise eelläbirääkimistega pakkumisel 1. Kinnistu, Puškini 28, Narva (mille oluliseks osaks on endine ühiselamu hoone, 5korruseline)- katastritunnus 51101:002:0056, - maa pindala 2 409 m², sihtotstarve - 100% elamumaa. Alghind 950 000 kr. Osavõtutasu 5 000 kr (sh käibemaks 762,70 kr). Tagatisraha 12 000 kr. Kinnistu võõrandamise lisatingimused: - maatüki kasutamine vastavalt sihtotstarbele - 100% korruselamumaa; - maatüki sihtotstarbe muutmise korral - detailplaneeringu projekteerimise ja nimetatud töö teostamise tingimuste saamine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ametilt kooskõlas planeerimis- ja ehitusseaduse nõuetega; - varasse vähemalt 12 000 000 krooni investeerimine 3 aasta jooksul alates ostu-müügilepingu sõlmimisest; - tagatiste esitamine tehtud pakkumiste täitmise tagamiseks (tagatiseks on laenuasutuse käendus). 2. 5 korruseline hoone, Võidu 19, Narva, - hoone pind 3 413 m², - teenindusmaa pindala 4 329 m². Alghind 400 000 kr. Osavõtutasu 5 000 kr (sh käibemaks 762,70 kr). Tagatisraha 10 693 kr. Võõrandamise lisatingimused: - investeeringud hoone rekonstrueerimisse ja kapitaalremonti, territooriumi heakorrastus; - tagatiste esitamine tehtud pakkumiste täitmise tagamiseks (tagatiseks on laenuasutuse käendus). 3. 5 korruseline pooleliolev hoone, Kerese 3, Narva, - hoone pind 4 081,9 m², - teenindusmaa pindala 4 227 m². Alghind 200 000 kr. Osavõtutasu 5 000 kr (sh käibemaks 762,70 kr). Tagatisraha 24 600 kr. Võõrandamise lisatingimused: - investeeringud hoone rekonstrueerimisse ja kapitaalremonti, territooriumi heakorrastusse 17 mln krooni suuruses summas: · esimene aasta - 2 mln krooni; · teine aasta - 7,5 mln krooni; · kolmas aasta - 7,5 mln krooni. - kehtivate rendilepingute säilitamine; - rendilepingute ennetähtaegse lõpetamise korral on omanik kohustatud hüvitama rentnikele nende poolt vara parendamiseks tehtud kulutused; - omanik on kohustatud lubama paigutada oma ruumides soojustrassid, soojaarvesti ning soojussõlme, mis on Narvas Kosmonaudi tn 4 asuva hoone päraldis, samuti lubama teostada eelnimetatud soojustrasside ja soojaarvesti teenindamiseks vajalikke töid; - tagatiste esitamine tehtud pakkumiste täitmise tagamiseks (tagatiseks on laenuasutuse käendus). 4. 5 korruseline pooleliolev hoone, Kosmonaudi 4, Narva, - hoone pind 4 065,2 m² - teenindusmaa pindala 2 570 m². Alghind 250 000 kr. Osavõtutasu 5 000 kr (sh käibemaks 762,70 kr). Tagatisraha 28 410 kr. Võõrandamise lisatingimused: - investeeringud hoone rekonstrueerimisse ja kapitaalremonti, territooriumi heakorrastusse 17 mln krooni suuruses summas: · esimene aasta - 2 mln krooni; · teine aasta - 7,5 mln krooni; · kolmas aasta - 7,5 mln krooni. - kehtivate rendilepingute säilitamine; - rendilepingute ennetähtaegse lõpetamise korral on omanik kohustatud hüvitama rentnikele nende poolt vara parendamiseks tehtud kulutused; - tagatiste esitamine tehtud pakkumiste täitmise tagamiseks (tagatiseks on laenuasutuse käendus). 5. 3 korruseline pooleliolev hoone, Hariduse 15C, Narva, - hoone pind 2 615,7 m² - maa pindala 2 147 m². Alghind 1 000 000 kr. Osavõtutasu 5 000 kr (sh käibemaks 762,70 kr). Tagatisraha 30 000 kr. Võõrandamise lisatingimused: - Narvas Hariduse tn 15 asuva hoone omaniku esindajaga (Narva Linnavalitsuse Linnavaraamet) kaasomandis oleva ühise seina remondikulude tasumine vastavalt nende omandis olevatele võrdsetele suurustele, samuti ühise seina kasutamisel teistest seadusega kehtestatud piirangutest kinnipidamine; - varasse vähemalt 3 500 000 krooni investeerimine 5 aasta jooksul alates ostu-müügilepingu sõlmimise hetkest vastavalt ostja esitatud graafikule. Iga ülalnimetatud objekti kohta on kehtestatud järgmine lisatingimus: ostja poolt endale ostu-müügilepinguga võetud kohustuste mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on müüjal asja tagasiostuõigus hinnaga, millega lepingu objekt müüdi. Ostjal tuleb tasuda pakutud hind enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Ostu-müügi notariaallepingu sõlmimisel kannab ostja sellega kaasnevad kulud. Osavõtutasu ja tagatisraha tasutakse linnavaraameti a/a nr 10562002045009 AS Eesti Ühispank, kood 401. Osavõtutasu ei tagastata. Tasumise tingimused järelmaksu rakendamisel: - ostu-müügilepingu sõlmimisel tasutakse vähemalt pool vara müügihinnast; - järelmaksu tasumise tähtaeg - mitte üle 3 aasta, vastavalt maksegraafikule; - järelmaksu tasutakse vähemalt kaks korda aastas ostu-müügilepingus ettenähtud tähtaegadeks; - järelmaksu tasumisel rakendatakse 8% aastaintressi tasumata müügihinna summalt. Järelmaksu tasumise kohustuse tagamiseks seatakse võõrandatavale varale linna kasuks pant. Eelläbirääkimistega pakkumises võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud. Eelläbirääkimistega pakkumises osalemiseks tuleb esitada Linnavaraametile, Peetri plats 3 (IV korrus), 20308 Narva, 10. detsembrini 2002 kella 17 kirjalikult kinnises ümbrikus, näidates ümbrikul ära ainult võõrandatava hoone aadressi, pakkumised ostuhinna ja kõigi kehtestatud lisatingimuste kohta, samuti allpool nimetatud dokumendid: - juriidilisel isikul äriregistri kandeotsuse, registrikaardi ja põhikirja koopiad; - füüsilisel isikul passi koopia; - esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja passi koopia; - äriühingu vastava organi otsus vara ostmise kohta; - maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta. Info telefonil (035) 99 152 või (035) 99 140.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 359 9155 linnamajandus@narva.ee
Map-pin

Asukoht

NARVA, IDA-VIRUMAA, Eesti
 NARVA, Eesti