Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


18. november 2002
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Põltsamaa meistripiirkonnas voolutrafodega arvestussüsteemide ümberehituseks. Lisainformatsioon: I. Puhuveski 10/0,4kV alj. tarbijate OÜ Puhu Kaubandus (720413) ja AS Lepe-Ehitus (719548) MS-i ümberehitus alajaama välisseinale: 1. Paigaldada alajaama välisseinale vastavalt võrgu standardile kahe arvesti ja teimiplokiga mõõtekilp 2. OÜ Puhu Kaubandus-le, paigaldada VTr-d 150/5 kl. 0,2s 3tk ja arvesti 3. Asendada olemasolev kaitselüliti plommitava sulari plokiga 3*250A (alus) sularitega 3*160A 4. AS Lepe-Ehitus-le, paigaldada VTr-d 200/5 kl. 0,2s 3tk ja kombiarvesti 5. PK AS Lepe-Ehitus-l jätta olemasolev 3*200A 6. Mõõtmata ahelad teha plommitavaks ja katta läbipaistva kattega. II. Supi 10/0,4kV alj. tarbija Pajusi ABF (719212) MS-i ümberehitus alajaamas: 1. Vahetada välja vanad VTr-d, uute 300/5-le kl.0,2s 3tk vastu 2. PK jätta olemasolev 3*600A 3. Paigaldada teimiplokk ja kombiarvesti 4. Demonteerida II sektsiooni jõutrfole tulevad 10kV toitelatid 5. Mõõtmata ahelad teha plommitavaks ja katta läbipaistva kattega. III. Vorsti 10/0,4kV alj. tarbijate AS Puit Profiil (719676) ja AS Karwent (720529) MS-i ümberehitus alajaama välisseinale: 1. Paigaldada alj. välisseinale vastavalt võrgu standardile kahe kombiarvesti ja teimiplokiga mõõtekilp 2. AS Puit Profiil-le, paigaldada uued VTr-d 300/5 kl.0,2s 3tk ja kombiarvesti 3. Olemasolevad sulavkaitsmed (400A) asendada 250A sularitega 4. AS Karwent-le, paigaldada VTr-d 300/5 kl. 0,2s ja kombiarvesti 5. PK AS Karwent-l jätta olemasolevad sularid 3*250A 6. Mõõtmata ahelad teha plommitavaks ja katta läbipaistva kattega. IV. Elbi 15/0,4kV alj. tarbija AS Põltsamaa Graniit (720097) MS-i ümberehitamine alajaamas: 1. Vahetada välja vanad VTr-d, uute 600/5-le kl. 0,2s vastu 3tk. 2. PK jätta olemasolev 3. Paigaldada teimiplokk ja kombiarvesti 4. Paigaldada pistikupesa (230V) GSM modemi toite jaoks 5. Mõõtmata ahelad teha plommitavaks ja katta läbipaistva kattega. V. Präga 15/0,4kV alj. tarbija PÜ Präga (719640) MS-i ümberehitus alajaama välisseinale: 1. Paigaldada vastavalt võrgu standardile alj. seinale kombiarvesti ja teimiplokiga kilp 2. Vahetada välja vanad VTr-d, uut 200/5-le kl. O,2s vastu 3tk. 3. Demonteerida olemasolev MS 4. Mõõtmata ahelad teha plommitavaks ja katta läbipaistva kattega. VI. Valdi alj. tarbija AS Adavere Agro (806483) MS-I ümberehitus alajaamas: 1. Vahetada välja vanad VTr-d, uute 300/5-le kl. 0,2s vastu 3tk. 2. PK jätta olemasolev 3*400A 3. Paigaldada teimiplokk ja kombiarvesti 4. Mõõtmata ahelad teha plommitavaks ja katta läbipaistva kattega. Lisatingimused: a) arvestid ja kellad väljastatakse mõõtesektorist; b) märkida üles arvestite lõpp- ja algnäidud ning võtta maha kasutuses olnud arvestid ja tagastada EE-le. c) info objektide kohta piirkonna meisrilt Olav Valk tel. 071 68 772 , mob. 051 69 736. d) mõõtesüsteemide tööd kooskõlastada mõõtesektoriga: Meelis Rääk tel. 071 68 719, mob.050 61 684. Pakkumine esitada iga objekti kohta eraldi. Hindamise aluseks kõigi objektide pakkumiste summa. Hankelepingu täitmise tähtaeg 13. detsember 2002. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 20. novembrini kell 8.00- 12.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumise esitamise tähtaeg on 21. november 2002 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info telefonil 071 68 256, faks 071 68 200, e-post Madis.Mandel@energia.ee, kontaktisik on Madis Mandel ning telefonil 071 68 719 või 050 61 684, kontaktisik on Meelis Rääk.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

Põltsamaa vald, JÕGEVAMAA, Eesti
 Põltsamaa vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil