Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


18. november 2002
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Elva meistripiirkonnas Kambja vallas Kullaga külas Hiietamme talu (Angelika Linnamägi) elamu liitumisühenduse ekskiisprojekti koostamiseks ja väljaehitamiseks. Lisainformatsioon: Angelika Linnamägi telefonid (07) 420 277 ja 050 98 647. Tehnilised põhiandmed: Ehitada vastavalt alljärgnevatele tingimustele: - Toiteliin: "Erstu" 15/0, 4 kV alajaam. - Liitumispunkt tuleb paigaldatavale sisestusmastile paigaldatavasse liitumiskilpi, objekti toitekaabli otsale. - Erstu aj. 0, 4 kV poolele uue fiidri (F-2) tarvis paigaldada kaitsmeplokk 35A. - Mööda olemasolevat KP liini ca. 0, 21km pikkuselt paigaldada 0, 4 kV õhukaabel (ALUS4x50). - Panna lisamast ja ümber tõsta 2 masti, et saavutada 15kV õhuliini mastivaheks ca 0, 05 km. - 15kV mastist nr. 12 viia 0, 4 kV toiteliin krundi piirini (ca. 0, 05km) ja paigaldada sisestusmast liitumiskilbiga. - Liitumiskilpi paigaldada 3x25A peakaitse ja 2-tariifne arvestussüsteem. - Ehitada nõuetekohane maandus. Koostada eskiisjoonis, mis enne ehitustööde algust kooskõlastada arengusektori ja teiste asjakohaste ettevõtete ja maavaldajatega. Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu arengusektori või piirkonna meistri Toomas Tubli poole, tel. 071 68 181 ja 051 29 825. Lisatingimused: Mõõtesüsteemide paigaldamiseks võtta ühendust JV Tartu Mõõdusektoriga (Galina Jürgenstein 071 68 326, Peeter Säälik 071 68 309). Hankelepingu täitmise tähtaeg on 10. veebruar 2003. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 20. novembrini kell 8.00 - 12.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumise esitamise tähtaeg on 21. november 2002 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info tel 071 68 256, faks 071 68 200 ja e-post Madis.Mandel@energia.ee, kontaktisik on Madis Mandel, telefonil 071 68 181 või 051 29 825, kontaktisik on Toomas Tubli.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

Kambja vald, TARTUMAA, Eesti
 Kambja vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil