Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


18. november 2002
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud pakkumise projekteerimis- ja ehitustöödele Ida-Virumaal KTP-tüüpi alajaamade rekonstrueerimiseks. Lähteülesanded : Alajaamade keskpinge- ja madalpinge fiidrite kaitsmete väärtused määrata arvutuslikult; 0,4 kV õhuliinid siduda uute alajaamadega; olemasolevad KTP-d ja 10 kV mastilahklülitid demonteerida; nõuetekohane maandus. 1. Lüganuse vald Illipe 10/0,4 kV alajaam - ehitada mastalajaam võimsusega 60 kVA olemasolevale r/b mastile, kaks 0,4 kV väljundfiidrit (lülitid SZ152 ja kaitsmed ~60, 40A). 2. Mäetaguse vald Võrnu farmi 10/0,4 kV alajaam - ehitada mastalajaam võimsusega 70 kVA olemasolevale r/b mastile; kolm 0,4 kV väljundfiidrit (lülitid SZ152 ja kaitsmed ~60, 60, 50A). 3. Maidla vald Uniküla töökoja 10/0,4 kV alajaam - ehitada portaalalajaam võimsusega 160 kVA; kolm 0,4 kV väljundfiidrit (lülitid SZ152 ja kaitsmed ~80, 100, 100A). 4. Toila vald Voka mõisa 10/0,4 kV alajaam - ehitada portaalalajaam võimsusega 160 kVA; paigaldada kaabliliitumiskapp peakaitsmega 3x300A (lüliti ISOMAX SACE), kombiarvesti, voolutrafod KAS 150/5 4/4 0,2S; paigaldada kuue mooduliga (arv täpsustada tarbijaga projekteerimise käigus) transiitjaotuskilp 160A moodulitega (kaitsmed vastavalt koormustele - täpsustada tarbijaga) ja ühendada 0,4 kV kaabelliinidega. Soovitav kasutada ühe firma kilpe (kappe). Projektlahendused kooskõlastada enne ehitustöödega alustamist asjaomaste asutuste, tarbijate ja käidu- ning mõõteteenuste sektorites. Pakkumised esitada eraldi alajaamade lõikes ja lisada tööde teostamise ajagraafik. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 28. veebruar 2003. Pakkumise kutsedokumente saab 25. novembrini 2002 kell 10.00- 14.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk Virumaa piirkond Sompa 36 tuba 222, 41533 Jõhvi. Pakkumisest osavõtu soovist teatada enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise esitamise tähtaeg on 26. november 2002 kell 10.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk Virumaa piirkond Sompa 36 tuba 222, 41533 Jõhvi. Täiendav info telefonil 071 56 017, faks 071 56 000 ja e-post Tonu.Venig@energia.ee, kontaktisik on Tõnu Venig ning telefonil 071 56 045, e-post urmas.tee@energia.ee , kontaktisik on Urmas Tee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 6017
Map-pin

Asukoht

IDA-VIRUMAA, Eesti
 Eesti
Hard-hat

Tööd objektil