Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


16. detsember 2002
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Kallaste meistripiirkonnas Tartumaal Vara vallas Kauda külas Preedi 75 Aksel Kivi elamu liitumisühenduse ekskiisprojekti koostamiseks ja väljaehitamiseks. Lisainformatsioon: Aksel Kivi telefon 050 23 562. Projektikood või liitumistellimuse nr.: LL: 310020000706 Tehnilised põhiandmed: Ehitada vastavalt alljärgnevatele tingimustele: - Toiteliin: "Preedi" 15/0, 4 kV alajaam, F-2 Lauda. - Liitumispunkt tuleb õhuliini mastile paigaldatavasse liitumiskilpi, objekti toitekaabli otsale. - Olemasolev õhuliin (kaabliga ALUS 2x25) rekonstrueerida kaabliga ALUS4x25 õhuliiniks, ca. 160 m. - Õhuliini lõpumastile paigaldada liitumiskilp 3x25A peakaitse ja 1-tariifse arvestussüsteemiga. - Ehitada nõuetekohane maandus. Koostada eskiisjoonis, mis enne ehitustööde algust kooskõlastada arengusektori ja teiste asjakohaste ettevõtete ja maavaldajatega. Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu arengusektori või piirkonna meistri Uudo Jõgi poole, tel. 071 68 761, 051 39 376. Lisatingimused: Mõõtesüsteemide paigaldamiseks võtta ühendust JV Tartu Mõõdusektoriga (Galina Jürgenstein 071 68 326, Peeter Säälik 071 68 309). Hankelepingu täitmise tähtaeg on 22. jaanuar 2003. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 18. detsembrini kell 8.00 - 12.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumisest osavõtu soovist teatada ette. Pakkumise esitamise tähtaeg on 19. detsember 2002 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info tel 071 68 256, faks 071 68 200 ja e-post Madis.Mandel@energia.ee, kontaktisik on Madis Mandel ja telefonil 071 68 761 või 051 39 376, kontaktisik on Uudo Jõgi.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

Preedi 75
Peipsiääre vald, TARTUMAA, Eesti
Preedi 75,Peipsiääre vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil