Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


23. detsember 2002
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tartu meistripiirkonnas Luunja vallas Poksi külas Tiigi kinnistul Ustina Kubja elamu liitumisühenduse ekskiisprojekti koostamiseks ja ehitamiseks. Lisainformatsioon: Ustina Kubja tel (07) 402 154 ja 052 33 649. Projektikood või liitumistellimuse nr.: LL: 310020000753 ; ID 996875 Tehnilised põhiandmed: Ehitada vastavalt alljärgnevatele tingimustele: - Toiteliin: "Poksi" 15/0, 4 kV alajaam, F-1, 0, 4 kV õhuliin. - Liitumispunkt tuleb sisestusmastile paigaldatavasse liitumiskilpi, objekti toitekaabli otsale. - Paigaldada varastatud haruliinijuhtmete asemele ALUS 4x25 (2x50), ca. 0,3 km. - Sisestusmastile paigaldada liitumiskilp 1x16A peakaitse ja 1-tariifse arvestussüsteemiga. - Ehitada nõuetekohane maandus. Koostada eskiisjoonis, mis enne ehitustööde algust kooskõlastada arengusektori ja teiste asjakohaste ettevõtete ja maavaldajatega Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu arengusektori või piirkonna meistri Eduard Kupri poole, tel. 071 68 434, 051 14 682. Lisatingimused: Mõõtesüsteemide paigaldamiseks võtta ühendust JV Tartu Mõõdusektoriga (Galina Jürgenstein 071 68 326, Peeter Säälik 071 68 309). Hankelepingu täitmise tähtaeg on 27. märts 2003. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 24. detsembrini kell 8.00 - 12.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumisest osavõtu soovist teatada ette. Pakkumise esitamise tähtaeg on 7. jaanuar 2003 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info tel 071 68 256, faks 071 68 200, e-post Madis.Mandel@energia.ee, kontaktisik on Madis Mandel ning telefonil 071 68 434 või 051 14 682, e-post eduard.kupri@energia.ee, kontaktisik on Eduard Kupri.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

Luunja vald, TARTUMAA, Eesti
,Luunja vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil