Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


23. detsember 2002
Tallinna linnavalitsus planeerib algatada detailplaneeringu, mille kohaselt tuleks Harju ja Vana-Posti tänava ristumiskohale maa-alune parkla. Detailplaneeringu eesmärk on seletuskirja kohaselt Vana-Posti 4 ja Harju 5 kinnistutele maa-aluse parkla ning Harju 5 kinnistule uue äripindadega korterelamu ehitamine vastavalt arhitektuuri-ajaloolistele eritingimustele. Planeeritava ala suurus on 0,1 hektarit. Planeeritav ala asub Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusega kaitstud alal. Kinnistud on hoonestatud äri- ja eluhoonetega, näiteks asub seal Pegasuse kohvik. Algatatava detailplaneeringu lähteülesande on kooskõlastanud Tallinna Kesklinna valitsus, halduskogu ja volikogu linna-majanduskomisjon. Kultuuriväärtuste amet kooskõlastas detailplaneeringu lähteülesande märkusega, et planeeringu lähteülesande koostamise aluseks on muinsuskaitseseadus ja Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus ning planeeritaval maa-alal on arheoloogiamälestis. Planeeringu algatamist taotleb AS Altenberg-Reval.

Objektiga seotud ettevõtted

Map-pin

Asukoht

Vana-Posti 4/Harju 5a
TALLINN, Eesti
Vana-Posti 4/Harju 5a Eesti