Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


23. detsember 2002
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Puhja meistripiirkonnas arvestussüsteemide ümberehitamiseks. Lisainformatsioon: I. Nõgiaru, Mariksoo alj. tarbija OÜ Saltus Puit ( ID 807857, 807862, 807877) MS-de ühitamine alajaama ja küla fiidrite kaitselülitite vahetus. 1. Alajaamas võtta maha peakaitsme järelt väljuvad latid ja kõik vanad fiidri kaitselülitid, kaasa arvatud küla fiidrilülitid. 2. Vahetada välja alj. peakaitsme PN 2 1 faasi kaitsmealus ja korrastada 2. ja 3. faasi kaitsmealused. Paigaldada uued sularid 3*400A. 3. Paigaldada tarbijale alajaama liitumispunkti kaitselüliti 3*320A ja ühendada tarbija kaks väljuvat liini kaitselüliti alla. 4. Paigaldada küla fiidritele kaitslülitid 2 tk. 3*63A ja teostada väljuvate fiidrite ühendused kaitselüliti alla. 5. Teostada peakaitsme järelt juhtmetega ühendused eraldi igale fiidrikaitsmele. 6. Tarbija kaitselüliti ahelasse paigaldada plommitavas läbipaistva kaanega karbis VTr-d 300/5-le kl. 0,2s 3tk. 7. A-mastile paigaldada tarbijale arvesti kilp teimiplokil ja kombiarvestiga. II. Tõrvandi, Poseidoni alj. tarbijate: OÜ Tõrvandi Haldus (ID 935007), AS Poseidoni Foods (ID 933607), OÜ Arturo-AL (ID 934309) MS-de üleviimine alajaama. 1. Paigaldada kolmele tarbijale ühine arvestite ja teimiplokkide kilp alajaama välisseinale. 2. a) OÜ Türvandi Haldus F1 fiidril vahetada välja sularid uute 3*315A lääne sularite vastu. b) paigaldada tarbija toiteahelasse VTr-d 300/5-le kl.0,2s 3tk.ja teostada vajalikud ühendused. c) paigaldada tarbijale ühisesse arvestite kilpi kombiarvesti. 3. a) AS Poseidon Foods F2 fiidril lahutada kangühendus F3 fiidriga ja võtta välja sularid ning tõsta ümber väljuvad kaablid F3 fiidri alla, paralleeli olemasolevatega. b) F3 fiidril vahetada välja sularid uute 3*315A lääne sularite vastu. c) paigaldada tarbija toiteahelasse VTr-d 300/5-le kl. 0,2s 3tk. ja teostada vajalikud ühendused. d) paigaldada tarbijale ühisesse kilpi kombiarvesti. 4. a) OÜ Arturo-AL F5 fiidril vahetada välja sularid uute 3*160A lääne sularite vastu. b) paigaldada tarbijale toiteahelasse VTr-d 150/5-le kl.0,2s 3tk. ja teostada vajalikud ühendused. c) paigaldada tarbijale ühetariifne arvesti. 3. Kõik VTr-d paigaldada läbipaistva kaanega plommitavas karbis või kaetult ühise plommitava kattega, vastavalt võimalikule tehnilisele lahendusele, et oleks kaitstud VTr-de klemmidele juurepääs. 4. Võtta maha vanad MS-id, teha vajalikud ühendused ja arvestid tagastada mõõtesektorisse. III. Tamme. Rannu v. Raudnaluha alj. tarbijate: Tamme Poldri Maaparandusühistu (ID805307) ja Tartumaa Põllumeeste Liit (ID 689246) MS-de ümberpaigautus alajaama välisseinale ja alajaama rek. 1 Paigaldada kahele tarbijale alajaama välisseinale kilp kahe arvesti teimiploki ja kellaga. Tõsta alj.-st ümber kilpi olemasolevad tarbijate arvestid ja kell (ID 805307 - VTr.-ga 5A arvesti ja ID 689246  otsearvesti). 2. Võtta maha fiidri F1 ja F7 kaitselüliti sisenevad lattühendused. F3 fiidri kaitselüliti paigutada ümber fiidrilüliti F1 ja F2 vahele, säilitades väljuvad ühendused. 3. Suvilate fiidri F2-el võtta maha trafo lattidelt sisenevad ühendused ja teostada uus ühendus F3 vabaks jäänud lattide abil kogumislattidega. Väljuvast ahelast võtta maha VTr.-d koos mittevajalike juhtmete ja arvestiga. Taastada ühendus lülitiga. 4. Tartu Põllumeeste Liidu fiidrilüliti F4-l võtta maha trafo lattidelt sisenevad ühendused ja paigutada lüliti ümber endise F3 kohale. Teostada uus sisestus kogumislattidelt. Väljuvatelt klemmidelt testada ühendus läbi kilpi paigutatud ühetariifse otsearvesti tarbija liiniga. 5. Vabanenud lüliti F4 ja arvesti kohale paigaldada Poldri Maaparandus-ühistule plommitav sularite komplekt alusega 3*250A sularite vooluga 3*200A. Testada ühendus kogumislattidega. Peakaitsme järele paigaldada plommitava läbipaistva kaanega karbis VTr-d 200/5-le kl. 0,2s 3tk. 6. Eramu fiidri F6-el võtta maha trafo lattidelt sisenevad ühendused ja vahetada asukohad F5 fiidrilülitiga koos väljuvate juhtmetega. 7. Paigaldatud pekaitsmest teostada ühendused läbi VTr-de fiidrilülititele F1 ja F7 ning endistele fiidrilülititele F3 ja F5 8. Ühendada VTr-d teimiploki ja kahetariifse arvestiga. IV. Neemisküla, Rannu v. Ranna alj. tarbija OÜ Ranna Farm (ID 696142) MS-i rek. alajaama välissenale. 1. Pealüliti väljuvatelt klemmidelt võtta maha kogumislatte ühendavad latid. 2. Võtta maha vanad VTr.-d ja lahutada trafo lattidelt küla kaitselülitisse minev toide ning ühendada ümber alj. pealüliti väljuvatele klemmidele. 3. Paigaldada tarbijale plommitav sulavkaitsmete komplekt alusega 3*400A sulavpanustega 3*315A. 4. Paigaldada tarbija peakaitsme ahelasse läbipaistva kaanega plommitavas karbis VTr.-d 300/5-le kl. 0,2s 3tk. 5. Kilp kombiarvestile ja teimiplokile paigaldada alj. välissenale. V. Suure-Rakke, Rannu v. Rakke alj. tarbija OÜ Emajõe Farm (ID 691300) MS-i ja jaotusseadme rek. 1. Alajaama jaotuskilbis võtta maha peakaitsme järelt väljuvad VTr.-d ja latistus. 2. Võtta maha ampermeetrid, arvesti, kell, tarbetud kaitsmed ja lülitid koos neid ühendava juhtmestikuga.Alles jäävad tarbijate fiidrikaitsmed. 3. Vahetada välja alj. peakaitsme PN-2 1 faasi kuumenenud alused ja korrastada 2.ja 3. faasi kaitsmealused. Paigaldada uued sularid 3*250A. Peakaitsme järelt taastada ühendused lahenditega. 4. Mõõtmata fiidri (bensiinijaam) kaitselüliti toiteotsad lahutada pelüliti järelt ja ühendada ümber alj. peakaitsmete järele. 5. Paigaldada tarbijale plommitav sulavkaitsmete komplekt alusega 3*250A lääne sulavpanustega 3*200A ja PK ahelasse plommitavas läbipaistva kaanega karbis VTr.-d 200/5-le kl. 0,2s 3 tk. 6. Teostada ühendused alj. PK-lt läbi VTr.-de tarbija PK-ga ja väljuvate fiidrikaitsmetega. 7. Jaotuskapi otsaseinale paigaldada kilp arvesti, teimiplokki ja kellaga. VI. Vehendi, Rannu v. Pilliroo alj. tarbija OÜ Vehendi ( ID 816426) MS-i üleviimine alajaama. 1. Alajaama jaotuskilbis võtta maha vanad VTr.-d koos sek. ahela juhtmestiku ja teimiplokiga. Võtta maha tarbetud lülitid, kaitsmed, lambipesad jne. 2. Lõigata maha jaotuskilbis kogumislattide vasakpoolsed tarbetud otsad peale teist fiidrilülitit. 3. Motelli peakaitsme ahelasse paigaldada plommitavas läbipaistva kaanega karbis VTr.-d 150/5-le kl. 0,2s 3tk. 4. Jaotuskapi otsaseinale paigaldada kilp arvesti, teimiploki ja kellaga. Pakkumised esitada iga objekti kohta eraldi. Hindamise aluseks kõigi objektide summa. Lisatingimused: a) arvestid ja teimiplokid väljastatakse EE mõõtesektorist; b) komlekteeritud teimiplokid muretseda AS Talgerist; c) kõik ühendused teostada vastavalt elektriseadmete ehituse standartile; d) märkida üles arvestite lõpp- ja algnäidud ning võtta maha mittekasutatavad arvestid ja tagastada EE-le; e) töö teostaja võib esitada omapoolsed tehnilised lahendused kooskõlastamiseks; f) tarbijale anda kilbi võtmed; g) info objektide kohta ja katkestuse tellimiseks piirkonna meistrilt Illar Kärmas tel. 071 68 436 ja 051 39 274; h) mõõdusüsteemide tööde kooskõlastamine ja vastuvõtt mõõtesektoriga Ülo Pals tel. 071 68 131 ja 051 14 568. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31. jaanuar 2003. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 3. jaanuarini kell 8.00 - 12.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumise esitamise tähtaeg on 7. jaanuar 2003 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info tel 071 68 256 ja e-post Madis.Mandel@energia.ee, kontaktisik on Madis Mandel ning telefonil 071 68 436 või 051 39 274, kontaktisik on Illar Kärmas.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

TARTUMAA, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil