Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


13. jaanuar 2003
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Põltsamaa meistripiirkonnas voolutrafodega arvestussüsteemide ümberehitamiseks. Lisainformatsioon: I. Killustuku 10/0,4kV alj. tarbija AS Vooremaa Teed (719034) MS-i ümberehitus alajaama välisseinale: 1. Paigaldada vastavalt võrgu standardile alajaama välisseinale otsearvestiga LK 2. Kilpi paigaldada PK 3*100A ja otsearvesti. 3. Demonteerida olemasolev MS II. Kartuli 15/0,4kV alj. tarbija Õnne Piimakarjatalu Osaühing (719178) MS-i ümberehitamine väljapoole objekti: 1. Paigaldada vastavalt võrgu standardile sisestusmastile LK 2. Kilpi paigaldada PK 3*100A ja otsearvesti. 3. Demonteerida olemasolev MS III. Umba 15/0,4kV alj. tarbija Puurmani PÜ (719326) MS-i ümberehitamine väljapoole objekti: 1. Paigaldada vastavalt võrgu standardile sisestusmastile LK 2. Kilpi paigaldada PK 3*32A ja otsearvesti 3. Demonteerida olemasolev MS IV. Esku 10/0,4kV alj. tarbijate OÜ Esku Soojus (720228) ja FIE Vello Vatter (720631) MS-i ümberehitamine alajaama välisseinale: 1. Paigaldada vastavalt võrgu standardile alajaama välisseinale kahe otsearvestiga liitumiskilp 2. OÜ Esku Soojus-le paigaldada PK 3*125A ja kombiarvesti (100A) 3. FIE Vello Vatter-le paigaldada PK 3*100A ja otsearvesti 4. Demonteerida olemasolevad MS-d V. Punga 10/0,4kV alj. tarbija AS Kadaka Auto (801656) MS-i ümberehitamine väljapoole objekti: 1. Paigaldada vastavalt võrgu standardile sisestusmastile LK 2. Kilpi paigaldada PK 3*32A ja otsearvesti 3. Demonteerida olemasolev MS VI. Sakala 15/0,4kV alj. tarbija OÜ Präga (719642) MS-i ümberehitamine väljapoole objekti: 1. Paigaldada vastavalt võrgu standardile sisestusmastile LK 2. Kilpi paigaldada PK 3*32A ja otsearvesti 3. Demonteerida olemasolev MS VII. Pikk tn. 10/0,4kV alj. tarbija Aivar Keskel (720814) MS-i ümberehitamine väljapoole objekti: 1. Paigaldada vastavalt võrgu standardile sisestusmastile LK 2. Kilpi paigaldada PK 3*32A ja otsearvesti 3. Demonteerida olemasolev MS VIII. Sulustvere 10/0,4kV alj. tarbija Aleksander Parv (488086) MS-i ümberehitamine väljapoole objekti: 1. Paigaldada vastavalt võrgu standardile sisestusmastile LK 2. Kilpi paigaldada PK 3*25A ja otsearvesti 3. Demonteerida olemasolev MS IX. Raaga 15/0,4kV alj. tarbija FIE Margus Koho (719644) MS-i ümberehitamine alajaama välisseinale: 1. Paigaldada vastavalt võrgu standardile alajaama välisseinale LK 2. Kilpi paigaldada PK 3*100A ja otsearvesti 3. Ühendada tarbija kaabel paigaldatavasse kilpi 4. Demonteerida olemasolev MS X. Uda 10/0,4kV alj. tarbija AS Kaltsiit (719653) MS-i ümberehitamine alajaama välisseinale: 1. Paigaldada vastavalt võrgu standardile alajaama välisseinale LK 2. Kilpi paigaldada PK 3*100A ja otsearvesti 3. Taastada toide läbi paigaldatava LK alajaamast väljuvale tarbija kaablile 4. Demonteerida olemasolev MS XI. Mällo 10/0,4kV alj. tarbija Lydia Kokka (482842) MS-i ümberehitamine väljapoole objekti: 1. Paigaldada vastavalt võrgu standardile sisestusmastile LK 2. Kilpi paigaldada PK 3*32A ja otsearvesti 3. Demonteerida olemasolev MS XII. Veski 15/0,4kV alj. tarbija Nikolai Valtsuk (480673) MS-i ümberehitamine väljapoole objekti: 1. Paigaldada vastavalt võrgu standardile hoone seinale LK 2. Kilpi paigaldada PK 3*100A ja otsearvesti 3. Hoone ja ÕL-i vaheline visan teostada EX kaabliga 4. Demonteerida olemasolev MS XIII. Võisiku 15/0,4kV alj. tarbija Võisiku Hooldekodu (720010) II sektsiooni MS-i ümberehitus alajaamas: 1. Vahetada välja olemasolevad VTr-id 400/5 3tk 0,2s 2. Paigaldada uus teimiplokk (arvesti jätta olemasolev) 3. Teimiplokis kasutada Weidmüller WTL 6/1, 6mm2 kaablile klemme 4. Mõõtmata ahelad kaitsta läibipaistvate katetega ja teha plommitavaks kaasa arvatud I sektsioon XIV. Aidu 10/0,4kV alj. tarbija Tõnis Laisaar (482662 ja 482652) MS-i ümberehitamine väljapoole objekti: 1. Paigaldada vastavalt võrgu standardile masti nr69 ja nr70 LK 4. Masti nr paigaldatavasse kilpi paigaldada PK 3*20A ja otsearvesti 5. Masti nr paigaldatavasse kilpi paigaldada PK 3*20A ja otsearvesti 6. Demonteerida olemasolevad arvestid XV. Kuuri 15/0,4kV alj. tarbija Puurmani PÜ (719299) MS-i ümberehitamine alajaama välisseinale: 1. Paigaldada vastavalt võrgu standardile alajaama välisseinale LK 2. Kilpi paigaldada PK 3*100A ja otsearvesti 3. Demonteerida alajaama PK ja kogumislattide vahelised ühendused 4. LK sisestus võtta alajaama PK välundklemmidelt 5. LK välundklemmidelt viia toide alajaama kogumislattidele 6. Demonteerida olemasolev MS Lisatingimused: a) arvestid ja kellad väljastatakse mõõtesektorist; b) täita MT poolt väljastatud arvestivahetustöökorraldused ning võtta maha kasutuses olnud arvestid ja tagastada EE-le. c) info objektide kohta piirkonna meisrilt Olav Valk tel. 071 68 772 , mob. 051 69 736. d) mõõtesüsteemide tööd kooskõlastada mõõtesektoriga: Meelis Rääk tel. 071 68 719, mob.050 61 684. Pakkumine esitada iga objekti kohta eraldi. Hindamise aluseks kõigi objektide pakkumiste summa. Hankelepingu täitmise tähtaeg 13. veebruar 2003. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 15. jaanuarini kell 8.00- 12.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumise esitamise tähtaeg on 16. jaanuar 2003 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info telefonil 071 68 256, faks 071 68 200, e-post Madis.Mandel@energia.ee, kontaktisik on Madis Mandel ning telefonil 071 68 772 või 051 69 736, e-post olav.valk@energia.ee kontaktisik on Olav Valk.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

JÕGEVAMAA, Eesti
 Eesti
Hard-hat

Tööd objektil