Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


20. jaanuar 2003
Narva LV Linnavaraamet kuulutab välja linnavara võõrandamise suulisel avalikul enampakkumisel. 1. Kinnistu, Maslovi 5, Narva (mille oluliseks osaks on pooleliolev elamu) - katastritunnus 51105:004:0068 - maa pindala 4 415 m2, sihtotstarve ? 100% elamumaa. Alghind 50 000 kr. Osavõtutasu 3000 kr (sh käibemaks 457,60 kr). Tagatisraha 15 000 kr. Kinnistu võõrandamise lisatingimused: - maatüki kasutamine vastavalt sihtotstarbele ? 100% elamumaa; - maatüki sihtotstarbe muutmise korral ? detailplaneeringu projekteerimise ja nimetatud töö teostamise tingimuste saamine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ametilt kooskõlas kehtiva seadusandlusega; - juhul kui hoonet pole aasta jooksul võimalik sihtotstarbelistel eesmärkidel kasutada, siis aasta möödudes kuulub ta lammutamisele; - ostja poolt endale ostu-müügilepinguga võetud kohustuste mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on müüjal asja tagasiostuõigus hinnaga, millega lepingu objekt müüdi. 2. Garaaž nr 5, Koidula 1A, Narva (159/1451 mõtteline osa garaažidest asukohaga Koidula tn 1A) - garaaži pindala 15,9 m². Alghind 45 000 kr. Osavõtutasu 1000 kr (sh käibemaks 152,55 kr). Tagatisraha 1347 kr. Võõrandamise lisatingimused: - omanikul ei ole õigust teha garaažiboksile juurde- või pealeehitusi. 3. Soojak-vagun - üldpind 22,4 m² Alghind 4700 kr. Osavõtutasu 500 kr (sh käibemaks 76,27 kr). Tagatisraha 235 kr. Ostjal tuleb tasuda pakutud hind enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Ostu-müügi notariaallepingu sõlmimisel kannab ostja sellega kaasnevad kulud. Osavõtutasu ja tagatisraha tasutakse linnavaraameti a/a nr 10562002045009 AS Eesti Ühispank, kood 401. Osavõtutasu ei tagastata. Suuline enampakkumine toimub 28. jaanuaril 2003 kell 11 Linnavaraametis, Peetri plats 3, IV korrus, Narva. Osalejate registreerimine suulisele enampakkumisele lõpeb eelnimetatud aadressil 28. jaanuaril kell 10.45. Suulises avalikus enampakkumises võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud. Pakkumises osalemiseks esitada: - juriidilisel isikul äriregistri kandeotsuse, registrikaardi ja põhikirja koopiad; - füüsilisel isikul pass ja selle passi koopia; - esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja pass ja selle koopia; - äriühingu vastava organi otsus vara ostmise kohta; - maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta. Täiendav informatsioon telefonil (035) 99 152 või (035) 99 140.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 359 9155 linnamajandus@narva.ee
Map-pin

Asukoht

NARVA, IDA-VIRUMAA, Eesti
 NARVA, Eesti