Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


27. jaanuar 2003
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tartumaal Kuuste meistripiirkonnas Kambja vallas Pühi külas järgmistele objektidele: I Panksepa talu (Helle Müller) liitumisühenduse ehitamine. II Pauna alajaama piirkonnas F-2 rekonstrueerimine, 0,4kV õhu- ja kaabelliinide ehitus. Lisainformatsioon: I Helle Müller (07) 351 638. Tehnilised põhiandmed: Ehitada vastavalt tööprojektile: Pvo-Engineering Eesti OÜ, töö nr. 713 PRO 260. - Toiteliin: \'Pauna\' 10/0, 4 kV. - Liitumispunkt jääb paigaldatavale mastile paigaldatavasse liitumiskilpi, objekti toitekaabli otsale. - Ehitada uut 0, 4 kV õhuliini ca. 0, 43km. - Liitujale paigaldada mõõtekilp (MK3) 3x25A peakaitsme ja 2-tariifse arvestussüsteemiga. - Ehitada nõuetekohased maandusseaded. 0, 4 kV kaabelliin ja õhuliini uus haruliin ehitatakse kaasnevast investeeringust. Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu arengusektori või piirkonna meistri Tõnu Muru poole, tel. 071 68 433, 051 39 142. Lisatingimused: Mõõtesüsteemide paigaldamiseks võtta ühendust JV Tartu Mõõdusektoriga (Galina Jürgenstein 071 68 326, Peeter Säälik 071 68 309). II Pauna alajaama piirkonnas fiider F-2 rekonstrueerimine. 0,4kV õhu- ja kaabelliinide ehitus. Tehnilised põhiandmed: Ehitada vastavalt tööprojektile, PVO-Engineering Eesti OÜ, töö nr. 713 PRO 260, november 2002. Põhilised tööd: ? ehitada 0,4kV kaabelliin, ca. 0,35 km; ? ehitada 0,4kV õhuliini ca. 0,41 km; ? paigaldada mõõtekilbid MK1 ja MK2; ? demonteerida mittevajalikud õhuliinid. Sama elektriprojekti järgsed ülejäänud tööd 0,4 kV õhuliin ja mõõtekilp MK3 on tellitud liitumise projektikoodi alt, tellimus nr. ARE-TAM-4272 (L23144). Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda piirkonna meistri Tõnu Muru poole, tel. 071 68 433, 051 39 142. Mõõtesüsteemide paigaldamiseks võtta ühendust JV Tartu mõõdusektoriga (Johannes Mee 071 68 310, Peeter Säälik 071 68 309) Pakkumine koostada kahes osas (I ja II) ning pakkumise koondlehel sumeerida. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 23. aprill 2003. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 28. jaanuarini kell 8.00 - 12.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumise esitamise tähtaeg on 30. jaanuar 2003 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info tel 071 68 256, faks 071 68 200 ja e-post Madis.Mandel@energia.ee, kontaktisik on Madis Mandel ja telefonil 071 68 433 või 051 39 142, kontaktisik on Tõnu Muru.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

Kambja vald, TARTUMAA, Eesti
 Kambja vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil