Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


29. jaanuar 2003
Riigi Kinnisvara AS kuulutab välja väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumise Riigi Kinnisvara AS-ile üleantavate kinnistute hindamisele. Pakkumismenetluses osalemise kirjalikud taotlused esitada aadressil:E-post info@rkas.ee, Suur-Ameerika 1, Tallinn 11022, hiljemalt 11. veebruar 2003 kell 10.00. Taotlejate kvalifitseerimise tingimused ja nõuded ning märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb pakkumismenetluses osalemise kirjalikule taotlusele lisada taotlejate kvalifikatsiooni hindamiseks. Kvalifitseerimise tingimused ja nõuded: 1. Taotleja peab olema nõuetekohaselt registreeritud äriregistris. 2. Taotleja majanduslik seisund peab olema nõuetekohaselt auditeeritud. 3. Taotleja kolme viimase majandusaasta keskmine netokäive peab olema vähemalt 2 (kaks) miljonit krooni aastas. 4. Taotleja peab omama teenuse osutamiseks vähemalt kaht (2)EKHL atestaadiga kinnisvara hindajat, millest üks peab olema üldatestaat. 5. Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud riiklike ja kohalike maksude kohustusi. 6.Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud sotsiaalmaksu kohustusi. 7. Taotleja ei tohi olla pankrotis ega likvideerimisel, tema äritegevust ei ole muul viisil peatatud. 8.Ostja väljastab pakkumise kutse dokumendid maksimaalselt viiele kvalifikatsiooninõuded täitnud pakkujale. Juhul kui nõudeid täidab rohkem taotlejaid, eelistatakse suurema käibega taotlejaid. Andmed esitada tuleva informatsiooni kohta: 1.Taotleja taotlused, sealhulgas lisad, koopiad, muud nõutud dokumendid ja materjalid tuleb esitada ühes kinnikleebitud pakendis. Andmed esitada tulevate dokumentide kohta: 1. Taotleja äriregistri B osa registrikaardi väljatrükk seisuga mitte varem kui 28.01.2003. 2. Koopia taotleja viimase auditeeritud majandusaasta aruandest koos audiitori otsusega. 3. Tõend Taotleja allkirjastatud kinnitusega (vormistatud taotleja rekvisiitidega varustatult eraldi lehel) viimase kolme (2000-2002)aasta netokäibe kohta. 4. Koopiad dokumentidest, mis tõendavad taotlejal EKHL atestaatidega kinnisvara hindajate olemasolu. 5. Taotleja tippjuhi allkirjaga tõend (vormistatuna taotleja rekvisiitidega varustatult eraldi lehel) riiklike ja kohalike maksude puudumise kohta. 6.Taotleja kirjalik kinnitus (vormistatuna taotleja rekvisiitidega varustatult eraldi lehel) enda poolt viimasel kolmel (2000-2002) aastal oma töötajatele makstud sotsiaalmaksu suuruse kohta aastate lõikes. 7.Taotleja kirjalik kinnitus (vormistatuna taotleja rekvisiitidega varustatult eraldi lehel) selle kohta, et ta ei ole pankrotis ega likvideerimisel ja et tema äritegevust ei ole muul moel peatatud. 8. Taotleja kirjalik nõusolek (vormistatuna taotleja rekvisiitidega varustatult eraldi lehel) järelpärimise tegemiseks Maksuametile või muule õiguspädevale institutsioonile.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 606 3400 info@rkas.ee
Map-pin

Asukoht

, Eesti
,Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 11. veebr 2003
Teostamise tähtaeg 31. dets 2004